I, Culture Youth Orchestra
Jest to pilotażowy projekt orkiestrowy na Prezydencję polską w Unii Europejskiej 2011

Dyrektor artystyczny: Paweł Kotla
Organizator: Instytut Adama Mickiewicza

I, Culture Youth Orchestra to wyjątkowy projekt Instytutu Adama Mickiewicza, tworzący się w ramach programu kulturalnego polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Orkiestra skupiająca młodzież z Polski i Ukrainy, rozpoczyna właśnie pierwsze próbne warsztaty orkiestrowe w Akademii Muzycznej w Gdańsku, które potrwają do 30 sierpnia i zakończą się serią trzech koncertów.

O projekcie
Celem projektu jest współpraca młodych (do 25 lat) białoruskich, ukraińskich i polskich muzyków w orkiestrze symfonicznej. Zgodnie z założeniami programu kulturalnego polskiej Prezydencji projekt przewiduje utworzenie orkiestry i koncerty w przyszłym roku w stolicach Białorusi i Ukrainy, a także w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Prawdopodobnie do projektu zostaną włączone również kraje Partnerstwa Wschodniego Tegoroczne kursy orkiestrowe mają charakter pilotażowy.

Poprzez zbudowanie wielonarodowego zespołu orkiestrowego, składającego się w dużej mierze z muzyków spoza granicy Schengen, Polska zaprezentuje w Europie swoją otwartość na najbliższych europejskich, choć nie unijnych sąsiadów. Zwróci też uwagę UE na te kraje, ich artystyczny potencjał oraz podkreśli swoją rolę „ambasadora” ich interesów.

Dlaczego orkiestra?
Doświadczenia międzynarodowe w tworzeniu tego rodzaju zespołów dowodzą, że mają one ogromny potencjał społeczny i polityczny, a także mogą stać się laboratorium edukacji obywatelskiej, zaś na poziomie artystycznym stwarzają niepowtarzalną szansę dla młodzieży muzycznej na profesjonalny rozwój pod okiem najlepszych specjalistów, nawiązanie kontaktów i zdobycie wyjątkowego doświadczenia.

Dyrektorem Artystycznym Orkiestry został czołowy dyrygent młodego pokolenia Paweł Kotla od lat współpracujący z brytyjskimi zespołami orkiestrowymi. W tegorocznym programie warsztatów przewidziana jest praca nad utworami Mieczysława Karłowicza (Rapsodia litewska op. 11}, Siergieja Rachmaninowa (II Koncert fortepianowy c-moll op.18) oraz Johannesa Brahmsa (II Symfonia D-dur op.73). Solistką w koncercie Rachmaninowa będzie młoda pianistka rosyjska Valentina Igoshina.

Orkiestra wystąpi z trzema koncertami:
30.08.2010 – Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku
01.09.2010 – Filharmonia Świętokrzyska
02.09.2010 – Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach

wstecz

góra