Filharmonia Świętokrzyska organizuje wspólnie z Państwowym Zespołem Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach kurs mistrzowski pod wszystko mówiącym tytułem FLET INACZEJ. Udział w spotkaniu wezmą wychowankowie Szkoły, którzy pod kierunkiem członków zespołu Soli Sono oraz zaproszonych kompozytorów, m.in.: Martina Daske i Rainera Rubberta, zgłębiać będą tajniki tego instrumentu.
Artyści zaprezentują możliwości brzmieniowe fletu oraz nowoczesne techniki gry na tym instrumencie na przykładzie utworów Friedemanna Graefa, Klausa Hubera, Witolda Szalonka oraz Martina Daskego, a uczestnicy warsztatu spróbują opanować te techniki i samodzielnie wykonać fragmenty wymienionych kompozycji.
Sponsorem zarówno koncertu poprzedzającego to spotkanie młodych adeptów sztuki i ich mentorów, jak i sam kurs jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Współpracuje przy tym programie także Gesellschaft für zeitgenössische Musik Aachen e.V.
W spotkaniu udział mogą wziąć nie tylko młodzi muzycy uczący się gry na flecie, ale również melomani nieposiadający takich talentów.

powrót do strony głównej