Pierwszy w tym sezonie artystycznym koncert kameralny jest znaczący z kilku powodów. Przede wszystkim został zorganizowany w ramach projektu utworzonego w ub. roku Instytutu Muzyki i Tańca. Projekt nosi nazwę Nowe interpretacje i jest skierowany m.in. do polskich muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną. Artyści, którzy zechcą uczestniczyć w owym przedsięwzięciu, zobowiązani są do prezentacji wskazanych utworów co najmniej jednego polskiego kompozytora. Warunkiem sine qua non jest również to, aby kompozycje te po raz pierwszy znalazły się w koncertowym repertuarze danego wykonawcy lub zespołu. Obecna edycja, która trwa już od lipca, a zakończy się 31 XII br., obejmuje dzieła m.in. Stefana Kisielewskiego. Właśnie 27 września minęła 20. rocznica śmierci słynnego Kisiela (7 marca – setna urodzin), co również uzasadnia wybór repertuaru. Natomiast zespół, który wystąpi podczas wtorkowego koncertu, po pierwsze jest beneficjentem programu Nowe interpretacje, po wtóre – debiutuje na estradzie Filharmonii. Nie będzie to jednak pierwsze doświadczenie sceniczne MAAK GROUP, bowiem kwartet może się pochwalić udziałem m.in. w XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju czy w XXIX Międzynarodowym Festiwalu Jeunesses Musicales w Kielcach. Niezależnie od tego nie zaniedbuje okazji, by stale zaznaczać swoją obecność w życiu muzycznym Kielc i województwa.
Tak więc cztery młode, utalentowane osoby zaprezentują się w godzinnym programie, w którym, oprócz Kwartetu smyczkowego Stefana Kisielewskiego, umiejętnie łączącego motoryczny wigor z „duszaszczipatielną” nutą, usłyszymy jeszcze Reflection no. 1 Marcela Chyrzyńskiego specjalizującego się w muzyce elektroakustycznej i elektronicznej oraz – inspirowaną folklorem – Suitę polską Macieja Małeckiego. Wymienione dzieła zabrzmią po raz pierwszy w Kieleckiej Filharmonii, natomiast Kwartet smyczkowy nr 4 Grażyny Bacewicz, rozpoczynający muzyczne spotkanie, to kompozycja znana dobrze naszej publiczności. Można tylko dodać za autorką komentarza pomieszczonego w książeczce koncertowej (polecamy!), że ten trzyczęściowy utwór „zaliczany do okresu folklorystycznego w twórczości artystki, jest jednocześnie przykładem wyczulenia na barwę instrumentalną [...], mistrzostwa w posługiwaniu się zespołem czterech instrumentów smyczkowych”.
W tym, by tak rzec, smakowitym menu znajdzie się jeszcze jeden – nie do pogardzenia przez melomanów – kąsek. Swoją obecność podczas koncertu zapowiedział Maciej Małecki i Marcel Chyrzyński. A to nie koniec niespodzianek... Na inne jednak, o których poinformuje prowadząca muzyczną ucztę Agnieszka Nowak-Zagóra – poczekajmy do wtorkowego wieczoru.


Instytut Muzyki i Tańca

STEFAN KISIELEWSKI (7.03.1911 Warszawa – 27.09.1991 Warszawa)
pseud. Kisiel, Teodor Klon, Tomasz Staliński, Julia Hołyńska
Polski kompozytor, pisarz, krytyk muzyczny, publicysta, pedagog i polityk, poseł na Sejm PRL II i III kadencji z ramienia Znaku, założyciel i członek Unii Polityki Realnej. Studia w zakresie kompozycji odbył w Warszawie pod kierunkiem Kazimierza Sikorskiego, tuż przed drugą wojną światową kształcił się również w Paryżu u Nadii Boulanger. Estetyka Kisielewskiego zdominowana została francuskim neoklasycyzmem, którego wpływy obecne były w twórczości kompozytora aż do ostatnich jego dzieł. Jako zagorzały zwolennik postrzegania muzyki w kategoriach absolutnych kompozytor konsekwentnie dążył do klarowności oraz uproszczenia formy. Jego muzyka odznacza się bardzo przejrzystą budową, często przebiega w oparciu o nieskomplikowane rytmicznie układy motoryczne.


KWARTET SMYCZKOWY MAAK GROUP
Zespół powstał w 2010 z inicjatywy muzyków związanych z Filharmonią Świętokrzyską. W tym samym roku zadebiutował na XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju oraz na XXIX Międzynarodowym Festiwalu Jeunesses Musicales w Kielcach. W 2011 uczestniczył w XV Zamkowych Spotkaniach z Muzyką. Współpracuje z Muzeum Historii Miasta Kielce oraz innymi instytucjami, biorąc czynny udział w życiu muzycznym Kielc i województwa świętokrzyskiego. W jego repertuarze znajdują się zarówno dzieła klasyczne, jak i standardy muzyki rozrywkowej. Zespół interesuje się również utworami tworzonymi przez polskich kompozytorów XX wieku, stąd ich udział w projekcie „Nowe interpretacje”. W skład zespołu wchodzą:


MARIA CYWICKA
I skrzypce – absolwentka gdańskiej Akademii Muzycznej, którą ukończyła w klasie skrzypiec prof. T. Kochańskiego. Od 2004 związana jest z Filharmonią Świętokrzyską, w której w latach 2008-2010 pełniła funkcję głosu solowego. Pracuje również jako pedagog w Szkole Muzycznej I st. w Kielcach.


KAROLINA GAJDA
Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie, w której studiowała pod kierunkiem prof. T. Głąbówny i prof. M. Szlezera. Jako solistka i kameralistka brała udział w wielu festiwalach (m.in. Warszawska Jesień, Wielkanocny Festiwal L. van Beethovena w Warszawie, Beethovenfest w Bonn). Jest laureatką m.in. IX Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych im. G. Bacewicz w Łodzi. Obecnie pracuje jako koncertmistrz w Filharmonii Świętokrzyskiej, a także jest pedagogiem w Szkole Muzycznej I st. w Pińczowie.


ANNA LENCKOWSKA
Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku. Koncertowała w ośrodkach muzycznych Niemiec, Austrii, Francji i Szwajcarii. W latach 2004-2007 była solistką Filharmonii Świętokrzyskiej. Jest pedagogiem PSM w Kielcach.


AGNIESZKA TOMASZEWSKA-JASIAK
Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie wiolonczeli prof. Agaty Jareckiej. Jako solistka brała udział w licznych festiwalach muzycznych, występując m.in. z Kielecką Orkiestrą Kameralną, z Cameratą Scholarum. Zajmuje się również kameralistyką, współpracując ze znanymi artystami. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia oraz TV. Obecnie jest koncertmistrzem grupy wiolonczel, pracuje także w OSM w Kielcach.


AGNIESZKA NOWAK-ZAGÓRA
Flecistka Orkiestry Filharmonii Św. Prowadzi także audycje muzyczne w szkołach na terenie województwa św. oraz koncerty dla dzieci młodzieży.