Mesjasz – arcydzieło Jerzego Fryderyka Haendla – powstało w ciągu zaledwie dwóch tygodni w roku 1741. Oparte jest na tematach ze Starego i Nowego Testamentu i przedstawia nadejście Mesjasza, jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, a także spełnienie mesjanistycznego posłania. Od razu obwołano go jako „najdoskonalszą propozycję, jaką kiedykolwiek słyszano”. Entuzjastycznie przyjmowane przez zwykłych i ... niezwykłych słuchaczy (ponoć król Jerzy II wraz z całym dworem wysłuchał pełnego siły i energii Alleluja, stojąc), do dzisiaj wzbudza wielkie emocje. W oratorium jednak nie ma akcji dramatycznej, ani indywidualnych bohaterów – o Jezusie dowiadujemy się z prorockich zapowiedzi, z opowieści uczniów. Mimo to 21 chórów, ogromna ilość arii i recytatywów kwartetu solistów tworzy dzieło niesłychanie sugestywne, wizjonerskie, łączące liryzm z dramatyzmem, subtelne, melancholijne dźwięki z dynamiczną koloraturą. Jest po prostu porywające, a w każdym jego miejscu przejawia się genialny kunszt kompozytorski Jerzego Fryderyka Haendla. W wykonaniu oratorium udział bierze czwórka solistów z Wrocławia – Aldona Bartnik, Damian Ganclarski, Maciej Gocman i Bogdan Makal oraz znakomici instrumentaliści: Zbigniew Pilch – skrzypce, Kuba Kościukiewicz – wiolonczela, Marta Niedżwiecka – pozytyw. Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przygotowała Teresa Romańska, natomiast Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej poprowadzi Andrzej Kosendiak – wybitny dyrygent, ceniony pedagog, dyrektor Filharmonii Wrocławskiej, jeden z najaktywniejszych muzyków i organizatorów życia muzycznego w PolsceALDONA BARTNIK
Obecnie studiuje na Wydziale Wokalnym Wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie śpiewu profesor Ewy Czermak. Występowała na scenach koncertowych Europy m.in. Royal Albert Hall w Londynie, Gewandhouse w Lipsku oraz uczestniczyła w nagraniach płyt z muzyką chóralną i wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych, m.in. Grande Messe des Morts H. Berlioza, uhonorowaną prestiżową nagrodą BBC Music Magazine Award – Technical Excellence. Nagranie z jej solowym udziałem muzyki barokowej Gerwazego Gorczyckiego pod kierownictwem Andrzeja Kosendiaka uzyskało w 2013 roku nominację do prestiżowej nagrody Fryderyka.


DAMIAN GANCLARSKI
Naukę śpiewu solowego rozpoczął w klasie profesora Eugeniusza Sąsiadka we wrocławskiej Akademii Muzycznej. Edukację kontynuuje w Akademii Muzycznej im. G, i K. Bacewiczów w Łodzi pod kierunkiem Urszuli Kryger. Od tego roku rozpoczyna również studia w londyńskiej Royal Academy of Music. Jest laureatem I miejsca (nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w konkursie pieśni „Trzech Panów KKK – Kurpiński, Karłowicz, Koczalski” (Warszawa 2009).


MACIEJ GOCMAN
Jest cenionym w kraju i za granicą tenorem, specjalistą w zakresie wykonawstwa tzw. muzyki dawnej, zainteresowanym również muzyką współczesną. Ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Na stałe współpracuje z wrocławskimi zespołami: Cantores Minores Wratislavienses, Ars Cantus oraz Collegio di Musica Sacra. Od kilku lat z włoskim zespołem muzyki dawnej Cappella Augustana prowadzonym przez Matteo Messori realizuje dla holenderskiej wytwórni płytowej Brilliant Classics projekt nagrania na CD wszystkich dzieł Heinricha Schütza.


BOGDAN MAKAL
Śpiew solowy studiował w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Wrocławiu, gdzie był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki (dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. K. Myrlaka). Zdobywca wielu nagród na konkursach pieśni. Jest profesorem w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dziekanem Wydziału Wokalnego tejże uczelni, a także kierownikiem Wydziału Wokalnego w PSM II st.


ANDRZEJ KOSENDIAK
Dyrektor naczelny Filharmonii Wrocławskiej oraz Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, artysta, dyrygent i pedagog, należy do najaktywniejszych muzyków i organizatorów życia muzycznego w Polsce.


powrót do strony głównej