W naszym cyklu wieczorów ze znakiem jakości Chopin 2010 – pora na koncert kameralny w dobrze znanej Państwu scenerii kulisów dużej sceny, czyli za stalową kurtyną. We wtorek 5 października gościć będziemy znakomite Trio, utworzone przez absolwentów i pracowników Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie. Artyści swój występ rozpoczną od jednego z najlepszych utworów kameralnych Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego – od Grand Trio a-moll op. 17. W drugiej części wieczoru królować będzie na naszej estradzie muzyka Chopina: refleksyjna Introdukcja z wdzięczną kantyleną wiolonczelową i Polonez Brillante C-dur op. 3 – czyli utwór „z blaskiem” na salony, dla dam. Alla polacca, jak nazywał Polonez Chopin, powstał w Antoninie na dworze księcia Antoniego Radziwiłła, kompozytora i wiolonczelisty, również autora pierwszej muzyki skomponowanej do Fausta Goethego. Introdukcja zaś narodziła się w Warszawie, jako przeciwwaga dla owej „błyskotki” – kompozytor bowiem nieco lekceważył swoje wczesne dzieło. Z osobą księcia Radziwiłła związane jest także Trio g-moll op. 8. Prawykonanie utworu zadedykowanego księciu odbyło się w 1830 roku w Warszawie i wzbudziło natychmiastowy entuzjazm zarówno krytyków jak i publiczności. Jest to dramatyczna, chwilami mroczna kompozycja, która stanowiła zapowiedź m.in. słynnej Sonaty g-moll na fortepian i wiolonczelę op. 65, napisanej wiele lat później.


VARSOVIA PIANO TRIO
Zespół tworzą absolwenci i pracownicy Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie. W obecnym składzie koncertują od 2005. Zespół występował w Słowenii, Danii, Mołdawii, Rumunii, Francji, w Polsce – w Filharmonii Narodowej, Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina i podczas Festiwali Muzyki Kameralnej w Warszawie i Radomiu. W ub. roku brali udział w 50. Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Mariańskich Łaźniach, „Polska!Year” w Wielkiej Brytanii (katedra Św. Anny w Belfaście), w koncercie poświęconym 20-leciu demokracji w Polsce (Tempellinaukio, Helsinki), a także zainaugurowali Rok Chopinowski w Mińskiej Filharmonii i Konserwatorium Muzycznym w Tbilisi. W lutym br. zaprezentowali się w recitalu chopinowskim w Palace Guhri w Kairze. W kręgu ich zainteresowań leży promocja twórczości współczesnych kompozytorów polskich, w tym: P. Łukaszewskiego, A. Cieślaka, W. Ratusińskiej, B. Chmielarza, H. Kulenty, P. Mossa, D. Przybylskiego. W 2006 wydali płytę Polish Music (Panufnik, Różycki, Kulenty, Chmielarz).
Ewa Skardowska jest laureatką dwóch ogólnopolskich konkursów pianistycznych w Katowicach i Szczecinie. Najczęściej występuje jako kameralistka. Publikuje w Twojej Muzie. Zajmuje się również działalnością naukową (doktorat UM w Warszawie). Adam Zarzycki to m.in. finalista konkursów kameralnych w Osace, Miluzie i Łodzi. Współpracuje z Sinfonią Varsovią, Polską Orkiestrą Kameralną, Kammerphilharmonie Warschau, Warsaw Soloists, Menuhin Festival Orchestra i innymi. Jest kierownikiem artystycznym orkiestry „Camerata Academia”. Piotr Hausenplas – laureat II nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelistów im. D. Danczowskiego w Poznaniu (1987), Grand Prix i nagród za najlepsze wykonania utworów L.v. Beethovena i B. Martinu na Konkursie Wiolonczelowym im. L. van Beethovena w Hradec (1993). Koncertuje jako solista i kameralista. Jest doktorem habilitowanym UM w Warszawie.

wstecz

góra