Koncert zorganizowany jest przez Filharmonię Świętokrzyską oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzyki. Podczas tego wieczoru wystąpią trzy młode wokalistki – Małgorzata Jałocha, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi, instruktor śpiewu w Centrum Kultury w Jedrzejowie, Magdalena Osterczy, dyplomantka klasy śpiewu w PSM II st. w Kielcach, także studentka logopedii, oraz Sabina Szwed, tegoroczna maturzystka i uczennica klasy fortepianu Jolanty Płoskiej, śpiewu uczy się jako przedmiotu dodatkowego. Na skrzypcach grać będzie Karolina Gajda – muzyczka Orkiestry Filharmonii Św. Oprócz tego wystąpi zespół Artephino Trio, a także Chór Instytutu Edukacji Muzycznej UJK pod dyrekcją Teresy Romańskiej. Solistom i chórowi akompaniować będą na fortepianie: Katarzyna Sroka, Marta Mołodyńska Małgorzata Krąż, Marcin Alot. Gospodarz koncertu – Zofia Zamojska-Pabich, pełna energii i pomysłów przewodniczka po meandrach muzyki, sprawnie poprowadzi całe towarzystwo ku szczęśliwemu finałowi. Do obowiązków p. Zofii należeć będzie także wręczenie nagród laureatom Konkursu Wiedzy o Muzyce Polskiej, który odbył się 15 listopada br.

KONKURS WIEDZY O MUZYCE POLSKIEJ to impreza cykliczna – odbywa się w każdym roku szkolnym i dotyczy kolejnego etapu z dziejów muzyki. Organizowany jest przez Filharmonię Świętokrzyska oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im. F. Chopina w Kielcach. W ubiegłym roku szklonym konkurs dotyczył życia i twórczości Fryderyka Chopina, w związku z 200. rocznicą urodzin kompozytora. W tym roku uczestnicy mogli wykazać się wiedzą na temat muzyki polskiej drugiej połowy XIX wieku na przykładzie twórczości kompozytorów: Stanisława Moniuszki, Henryka Wieniawskiego oraz Zygmunta Noskowskiego.
Celem naszego konkursu jest wzbudzenie zainteresowania muzyką polską, poznania jej wartości i miejsca w kulturze światowej.
Eliminacje do konkursu przeprowadzają szkoły w ten sposób, że powstaje grupa lub grupy zainteresowanych tematem uczniów, którymi opiekuje się nauczyciel, pomagając znaleźć odpowiednie lektury i nagrania utworów, a także czuwając nad porządkowaniem wiadomości.
Patronat nad konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Kielcach.


ARTEPHINO TRIO
Jest jednym z najciekawszych zespołów na europejskiej scenie muzycznej. Grupę tworzą wybitni wirtuozi, muzycy Filharmonii Świętokrzyskiej i Opery Krakowskiej, laureaci wielu muzycznych konkursów. Zespół wyróżnia się niezwykłymi wykonaniami własnych utworów, w których stosuje najnowsze techniki kompozytorskie, oraz pełnymi energii i wyrazu interpretacjami starannie dobranych utworów kameralnej muzyki poważnej. ArtePhino Trio zaskakuje także niespotykanym podejściem do gry na flecie, oboju i fortepianie. W rękach muzyków instrumenty te zmieniają się w niezwykłe narzędzia ekspresji. Muzycy zespołu występowali w salach koncertowych całej Europy, biorąc udział w wielu koncertach. W 2006 grupa znakomicie zaprezentowała się na Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie. Natomiast 21 października 2009 Trio wystąpiło na koncercie z okazji inauguracji nowej kadencji Parlamentu Europejskiego w siedzibie Stowarzyszenia Parlamentarzystów Europejskich w Strasburgu.

ZOFIA ZAMOJSKA-PABICH
Po ukończeniu studiów w PWSM w Warszawie rozpoczęła pracę w Kielcach jako nauczyciel PSM (klasa śpiewu solowego) oraz podjęła stałą współpracę z Filharmonią Kielecką. Brała udział jako solistka w wielu koncertach kameralnych na terenie Kielc, regionu i kraju, a także za granicą (Finlandia, Japonia). Od lat 80. rozpoczęła pracę konferansjera i popularyzatora muzyki dla dzieci i młodzieży, jeżdżąc z ekipami Filharmonii Św. do szkół województwa i miasta oraz prowadząc koncerty wieczorowe. W pracy pedagogicznej nagradzana była za wybitne osiągnięcia w kształceniu młodych wokalistów (jej uczennicą była m.in. Magdalena Idzik). W 1999 założyła Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im. F. Chopina w Kielcach, zrzeszające inteligencję różnych zawodów, działające na rzecz rozwoju kultury i muzyki. Jest prezesem TPM.