7 lipca 2017, piątek, g. 19.00, sala kameralna

LAUREACI KONKURSÓW PIANISTYCZNYCH

KAROLINA LE THU QUYNH
KAMILA WAWRZEŃCZYK
KLAROL JAMROŻY
JAN BIENIASZ
ANTONI KAWECKI
JAN WIDLARZ
TRUNG NGUYEN VIET

SAMUEL BOREK słowo o muzyce


F. CHOPIN Nokturn g-moll op. 15/3
G. BACEWICZ II Sonata fortepianowa cz.2 i cz.3
F. CHOPIN Scherzo h-moll op.20
S. BACH Preludium i fuga a-moll DWK t. II
K. SZYMANOWSKI Mazurek es-moll op.50/13
F. LISZT Etiuda f-moll z cyklu Etiud transcendentalnych
F. CHOPIN Polonez As-dur op. 53
S. RACHMANINOW Elegia es-moll op. 3
S. RACHMANINOW Etiuda Tableau es-moll op. 39
J. BRAHMS Intermezzo Es-dur op. 117 #1
F. CHOPIN Barcarola op. 60

kup bilet on-lineChopin, Rachmaninow, Bach, Brahms oraz Szymanowski, czyli zachwycająca klasyka w wykonaniu młodych artystów – zdobywców nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych w Polsce oraz na Litwie, Słowacji, we Włoszech i w Wietnamie.
Wschodzące gwiazdy fortepianu, nadzieje polskiej pianistyki – takie określenia spotkać można przy nazwiskach dziewięciu pianistów kształcących się w szkołach muzycznych II st. w Polsce (dwoje z nich ma korzenie wietnamskie: Karolina Le, Trung Viet) – którzy dziś wystąpią w Filharmonii Świętokrzyskiej. Młodzi adepci sztuki są lub byli uczniami Artura Jaronia, dyrektora ZPSM w Kielcach oraz prof. Iriny Rumiancevej-Dabrowski, pedagoga warszawskich szkół muzycznych (Karolina Le, Kawecki, Widlasz Trung Nguyen).
W ich interpretacji wysłuchamy m.in. kilka utworów „o piękności oszałamiającej” Chopina (Barkarola, Nokturn g-moll, Scherzo h-moll, Polonez As-dur) wirtuozowską Etiudę f-moll z cyklu Etiud transcendentalnych Liszta, melodyjne dzieła Rachmaninowa (Elegia es-moll, Etiuda Tableau es-moll) czy też Bacewicz II Sonatę fortepianową. Jednym słowem – perełki literatury muzycznej.


KAROLINA LE THU QUYNHKAROLINA LE THU QUYNH

Urodziła się 9 września 1996 roku w Warszawie w rodzinie Wietnamczyków. Jej pierwszym nauczycielem od fortepianu była prof. Filomena Dziedzic. Karolina uczyła się przez 7 lat pod kierunkiem prof. Iriny Rumiancevej-Dabrowski w tzw. Szkole Talentów – Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, którą ukończyła z wyróżnieniem w 2014. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu u prof. Wojciecha Świtały. W tym roku zdobyła tytuł licencjacki.
Niektóre osiągnięcia:
III miejsce - Ogólnopolskie Przesłuchania CEA w kategorii fortepian
II miejsce - VIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Szafarni
I miejsce - Ogólnopolskie Przesłuchania CEA w kategorii duet fortepianowy
Karolina wystąpiła na koncertach m. in. w Norwegii, Dusznikach-Zdroju, Wietnamie, Warszawie oraz na Węgrzech.
W 2009 koncertowała z Lwowską Orkiestrą na Międzynarodowym Forum Pianistycznym w Sanoku oraz z Orkiestrą Filharmonii Narodowej Ho Chi Minh w Wietnamie w 2010. W 2015 Karolina odegrała ważną rolę w procesie tworzenia filmu dokumentalnego o jej dziadku, Nguyen Van Cao – słynnym kompozytorze wietnamskim, docenianym w Ameryce, a także twórcą m. in. oficjalnego hymnu wietnamskiego.


KAMILA WAWRZEŃCZYKKAMILA WAWRZEŃCZYK

Urodziła się w 2001 Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku siedmiu lat. Ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Muzyczną I st. w klasie fortepianu Doroty Urbańskiej-Olczyk. Obecnie jest uczennicą klasy czwartej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Kielcach, gdzie uczy się pod kierunkiem Artura Jaronia.
Laureatka wielu konkursów pianistycznych, m.in.: VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Maurycego Moszkowskiego w Kielcach (I nagroda, 2017), I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młodzi wirtuozi” im. Carla Czernego w Zamościu (II miejsce, 2017), Międzynarodowego Konkursu im. Petra Toperczera w Słowacji (IV nagroda, 2017), XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Muzyka bez granic” na Litwie (I nagroda, 2016), XXI Ogólnopolskiego Turnieju Pianistycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej w Żaganiu (I miejsce oraz nagroda specjalna, 2016), Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Koninie (II miejsce, 2016). Wystąpiła jako solistka m.in. z z Lwowską Orkiestrą Kameralną. Koncertuje w Polsce i za granicą (Austria, Litwa, Słowacja, Dania, Serbia). Jest również laureatką nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”.
JAN BIENIASZJAN BIENIASZ

Urodził się w 1999 r. Gry na fortepianie uczy się od dziesięciu lat. Obecnie jest uczniem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach w klasie Artura Jaronia. Laureat licznych konkursów pianistycznych, m.in.: Grand Prix XVI Międzynarodowego Konkursu „Music without borders” w Druskiennikach, Litwa 2016, XII Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku (I miejsce i nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu kameralnego, 2016), XXIV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Flame” w Paryżu (I miejsce w grupie wiekowej do lat 16, 2013), V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. M. Moszkowskiego (I nagroda, 2013) XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Chopin dla najmłodszych” w Antoninie (III nagroda, 2013), Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Młodych Wirtuozów w Zagrzebiu (III nagroda, 2012), XIX Ogólnopolskiego Turnieju Pianistycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej w Żaganiu (I nagroda 2014). Otrzymał również trzy nagrody specjalne, w tym nagrodę dla najciekawszej osobowości w czasie trwania XI Międzynarodowego Forum Pianistycznego Bieszczady bez Granic 2016 w Sanoku.
Koncertował m.in. z Lwowską Orkiestrą Kameralną i Lwowską Orkiestrą Smyczkową. Z połączoną Orkiestrą symfoniczną ZPSM w Kielcach i Konserwatorium Muzycznego w Koszycach wykonywał utwór Krzesimira Dębskiego Passacaglia per pianoforte e orchestra (prawykonanie światowe) pod kierunkiem samego kompozytora. Występował również w Filharmonii Narodowej w Warszawie (Estrada Młodych) oraz w Zamku Królewskim w Warszawie na koncertach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Wystąpił z recitalem fortepianowym w Sali Koncertowej Muzeum F. Chopina w Warszawie. Koncertował jako solista w takich miastach, jak: Wiedeń, Paryż, Wilno, Koszyce, Lwów, Bukareszt, Warszawa. Jako solista brał udział w Międzynarodowym Festiwalu L’academe Interna onale de Nuits Pianis ques w Aix –En- Provence (Francja) Jest laureatem nagród Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie, a od 2010 Stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W 2016 otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


KAROL JAMROŻYKAROL JAMROŻY

Urodził się 16 września 1997.
Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 10 lat w Państwowej Szkole Muzycznej im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach. Edukację muzyczną kontynuuje w Zespole Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach pod kierunkiem Artura Jaronia. W ciągu swojej dziesięcioletniej artystycznej działalności brał udział w licznych konkursach, zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Jest laureatem: V Międzynarodowego konkursu Młodych Pianistów Nad Kamienną, III Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego w Szczecinie, VIII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz, V i VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Maurycego Moszkowskiego w Kielcach, XXIII Międzynarodowego Konkursu Młodych Muzyków „Citta di Barletta” we Włoszech, w którym zdobył pierwsze miejsce oraz nagrodę Grand Prix, XII Ogólnopolskiego Konkursu Kameralistyki Fortepianowej w Toruniu, Makroregionalnych Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

ANTONI KAWECKIANTONI KAWECKI

Uczeń klasy fortepianu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Z. Brzeskiego II stopnia w Warszawie w klasie fortepianu prof. Iriny Rumiancevej–Dabrowski. Laureat m.in. I miejsca, Grand Prix oraz Nagrody Głównej Powiatu Görlitz na XIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Görlitz/Zgorzelec 2015,.III miejsca w VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Moszkowskiego w Kielcach 2015. I miejsca w XI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów w Jaśle 2016, II miejsca w V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Augustowie 2016, I miejsca ex aequo w II Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Anny Wesołowskiej-Madetko – Katowice 2017, I miejsca X Ogólnopolskiego Konkurs Pianistyczny „Mistrz Klawiatury” – Warszawa 2017, III miejsca w VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Moszkowskiego w Kielcach 2017, nagrody specjalnej im. Tatiany Szebanowej za szczególne predyspozycje chopinowskie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Fundacji Bielecki Art.

NGUYEN VIET TRUNGNGUYEN VIET TRUNG

Wykształcony w Polsce pianista mający korzenie wietnamskie.
Urodzony w 1996 w Hanoi muzyk trafił do Polski z rodzicami, gdy miał pół roku. Grę na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat jako uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie w klasie Filomeny Dziedzic. Obecnie kształci się w Zespole Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w klasie fortepianu prof. Iriny Rumiancevej-Dąbrowski.
Wśród wielu osiągnięć młodego pianisty można wskazać, m.in.: I nagrodę na Konkursie Pianistycznym Emmy Altberg w Łodzi (2005), II nagrodę na XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Chopin dla Najmłodszych w Antoninie (2010), II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Rotaract-Rotary w Palma de Mallorca (2012), Grand Prix oraz I miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych II st. (2014). Artysta był również finalistą konkursu Młody Muzyk Roku (2014) . W 2014 otrzymał Stypendium polskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne.
Pod koniec sierpnia 2016 wraz z Wietnamską Narodową Orkiestrą Symfoniczną zagrał w hanojskiej operze interpretację koncertu pianistycznego nr 2 F-Moll Fryderyka Chopina. Wietnamska publiczność owacyjnie przyjęła muzyka, a lokalne media opublikowały entuzjastyczne recenzje określając go „złotym chłopcem fortepianu”.


JAN WIDLARZJAN WIDLARZ

Urodził się 24.06.2002 w Warszawie.
Jest uczniem ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie prof. Iriny Rumiancevej-Dabrowski. Laureat licznych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m. in.: II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Beli Bartoka (2010), I miejsce w Warszawskim Konkursie Pianistycznym (2011), I miejsce w Konkursie „Mistrz Klawiatury” w Warszawie (2011), I miejsce w Konkursie Bachowskim w Warszawie (2012), III miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach CEA (2013), I miejsce w Międzynarodowym Konkursie im. Janiny Garści w Stalowej Woli (2014), I miejsce w Konkursie „Od Bacha do Szymanowskiego” w Warszawie (2015), II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie (2016), III miejsce w Konkursie „Mistrz klawiatury” w Warszawie (2017) i III miejsce w Międzynarodowym Konkursie im. M. Moszkowskiego w Kielcach (2017).

strona główna

Lipiec 2017