Zapraszamy na ciąg dalszy karnawałowych rytmów w Filharmonii Świętokrzyskiej, które rozbrzmiewać będą tym razem za stalową kurtyną – w ramach koncertu kameralnego noszącego wielce mówiący tytuł: Piazzolla i nie tylko... W pierwszej części usłyszymy utwory na dwa akordeony takich twórców, jak m.in.: Andrzej Tuchowski, Mirosław Niziurski, Otto Eckelmann. Wykonawcami zaś będzie Świętokrzyski Duet Akordeonowy. Duet powstał w 2005 roku, a tworzą go: Jerzy Mądrawski – dyrektor Instytutu Edukacji Muzycznej UJK oraz Elwira Śliwkiewicz-Cisak – artystka z Lublina, prowadząca ożywioną działalność koncertową i pedagogiczną.
Natomiast część druga poświęcona będzie wyłącznie wielkiemu Astorowi Piazzolii i jego najbardziej znanym dziełom, jak wspaniałe Oblivion czy Cztery pory roku. Kompozycje te poznamy w interpretacji tria:
– Adama Wagnera, solisty i kameralisty, koncertmistrza Orkiestr Kameralnych w Bielsku i Gliwicach,
– Urszuli Mizi – wiolonczelistki, pedagoga, organizator życia muzycznego w Lublinie, adiunkta w Katedrze Instrumentalistyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także
– Jerzego Mądrawskiego.
Trio koncertuje na licznych festiwalach w Polsce i za granicą, a na swoim koncie artystycznym ma już nagranie płyty Cztery pory roku z muzyką Astora Piazzolli.

Astor PIAZZOLLA Milonga sin Palabras
Andrzej TUCHOWSKI Jazz-Suite Americana
Mirosław NIZIURSKI Pierścień Wielkiej Damy, walc na motywach muzyki do sztuki C.K. Norwida pod tym samym tytułem
Wiktor GRIDIN Naiziornyje naigriszi
Otto ECKELMANN Mały butik (walc musette)
Hanspeter SCHMUTZ Mes deux amies
Astor PIAZZOLLA – Adios nonino,
Cztery pory roku,
La muerte del angel,
OblivionJERZY MĄDRAWSKI
Jest członkiem Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki Akademii Muzycznej w Warszawie, ekspertem komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestniczy w pracach jury regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów akordeonowych. W sferze jego zainteresowań znajduje się również kompozycja. Jako wykonawca zainspirował kompozytorów do tworzenia oryginalnej literatury akordeonowej. W opracowaniu i pod jego redakcją ukazały się kompozycje na akordeon solo i z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej oraz muzyka kameralna. Dokonał wielu prawykonań utworów muzyki współczesnej. Nagrywa dla PR i TV. Obecnie jest zatrudniony w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku profesora nadzwyczajnego i pełni funkcję dyrektora. W Akademii Muzycznej w Warszawie i Katowicach obronił przewody artystyczne I i II stopnia. Współpracuje z Państwowymi Szkołami Muzycznymi w Kielcach i Końskich.


ELWIRA ŚLIWKIEWICZ-CISAK
Jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Lublinie w klasie akordeonu prof. Ryszarda Malickiego. Jako pierwsza absolwentka klasy akordeonu, kontynuowała naukę pod kierunkiem prof. Włodzimierza Lecha Puchnowskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem Wydziału Pedagogiki Instrumentalnej oraz dyplom Wydziału Instrumentalnego. Swoje umiejętności rozwijała na Międzynarodowych Kursach Interpretacji Muzycznej pod okiem znakomitych pedagogów. Podczas Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego w Białymstoku została laureatką IV miejsca na w kategorii zawodowej. Zasiada w jury międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursów akordeonowych. Jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Instrumentalnej Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, wicedyrektorem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie, nauczycielem akordeonu w lubelskim szkolnictwie muzycznym, członkiem Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki w Warszawie. Organizuje również wiele koncertów promujących akordeon i współczesną literaturę akordeonową. Założyła Trio Instrumentalne oraz Lubelski Duet Akordeonowy, w którym występuje razem z synem Jakubem.


ADAM WAGNER
Mając szesnaście lat, został finalistą Konkursu Młodych Skrzypków w Lublinie. Rok później zadebiutował jako solista z towarzyszeniem orkiestry śląskich filharmoników. Po ukończeniu Akademii Muzycznej w Katowicach wygrał konkurs na stanowisko koncertmistrza w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej. Jest także koncertmistrzem Orkiestr Kameralnych w Bielsku i Gliwicach. Od 1991 współpracuje z orkiestrą Sinfonia Varsovia. Współtworzy kilka zespołów kameralnych (Polish Chamber Ensemble, Kwintet smyczkowy BCK, Kwartet koncertmistrzów). Jako kameralista ma na swoim koncie prawykonania polskie i światowe. Koncertował w Europie, na Wyspach Brytyjskich, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Malcie, w USA, Tajwanie, Korei Płd., Malezji, Chinach i Japonii. Otrzymał w celach promocyjnych mistrzowski instrument Roderich Paesold sponsorowany przez Boosey & Hawkes. Jest nauczycielem POSM II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Podejmuje również wiele działań społecznych i charytatywnych na rzecz hospicjów czy domów.


URSZULA MIZIA
Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie, gdzie studiowała pod kierunkiem prof. dr Witolda Hermana oraz w klasie kameralistyki prof. Marii Szmyd-Dormus. W krakowskiej uczelni uzyskała w 2001 kwalifikacje I stopnia, równoważne ze stopniem naukowym doktora. Uprawia ożywioną działalność artystyczną – występuje z recitalami wiolonczelowymi, współpracuje z orkiestrami i zespołami kameralnymi. Koncertowała w Czechach, Holandii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Finlandii, Niemczech, Litwie i Wielkiej Brytanii. Kieruje działalnością Bielskiego Towarzystwa Muzycznego, jest organizatorką koncertów muzyki poważnej, autorką projektu edukacyjnego Wychowanie poprzez muzykę, prezentującego muzykę poważną z udziałem artystów z Polski oraz gości z Czech, Litwy, Niemiec, Finlandii, Ukrainy, Izraela, Mołdawii. Wchodzi w skład Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, przyznającej nagrody „Ikar” w dziedzinie kultury i sztuki.góra