Już po raz drugi Filharmonia Świętokrzyska wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Muzyki im. Fryderyka Chopina organizują konkurs wiedzy o muzyce polskiej adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim. I edycja odbyła się w listopadzie 2009 roku i dotyczyła Fryderyka Chopina. Tym razem jury pod przewodnictwem Zofii Zamojskiej-Pabich pytać będzie o Mieczysława Karłowicza i jego dzieło. Eliminacje odbędą się na początku marca w siedzibie Filharmonii i już 11 marca w czasie koncertu kameralnego zostaną wręczone nagrody zwycięzcom. Zainteresowanych szczegółami konkursu odsyłamy na stronę: www.filharmonia.kielce.pl, zakładka EDUKACJA, KONKURSY, a wszystkich, którym bliska jest muzyka kompozytorów polskich, zapraszamy na koncert z udziałem trojga wykonawców. Wybrane pieśni M. Karłowicza poznamy w interpretacji studentki ostatniego roku łódzkiej Akademii Muzycznej – Marzeny Trzebińskiej. Serenadę oraz II część Koncertu skrzypcowego A-dur usłyszymy w wykonaniu Krystyny Goncerzewicz – do niedawna koncertmistrz naszej Orkiestry. Artystkom towarzyszyć będzie na fortepianie Aureliusz Mendera, muzyk współpracujący z Filharmonią. Natomiast gospodyni wieczoru – Zofia Zamojska-Pabich, konferansjerka, popularyzatorka muzyki, niezmordowana prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzyki im. Fryderyka Chopina – zatroszczy się o to, by publiczność wyszła z koncertu z poczuciem, iż wieczór był udany.MARZENA TRZEBIŃSKA
Studentka studiów magisterskich na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie prof. Krystyny Rorbach. Naukę śpiewu solowego rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. L. Różyckiego w Kielcach w klasie Marty Złotnickiej. Swoje umiejętności doskonaliła, biorąc udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Udo Reinemanna, Stefano Patarino i Teresę Żylis-Garę. Repertuar artystki obejmuje utwory od baroku do współczesności. Jest solistką zespołu Chmielnikers wykonującego muzykę klezmerską.

KRYSTYNA GONCERZEWICZ
Ukończyła Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu w klasie prof. Edwarda Statkiewicza. Pracę podjęła najpierw w Filharmonii Wrocławskiej. Od 1975 roku pracowała w Filharmonii Świętokrzyskiej jako koncertmistrz. Występowała na koncertach kameralnych, symfonicznych, brała udział w audycjach muzycznych dla dzieci i młodzieży.

AURELIUSZ MENDERA
Urodzony w Katowicach, tu również ukończył Liceum Muzyczne im. K. Szymanowskiego. Edukację muzyczną kontynuował w krakowskiej Akademii Muzycznej. Z ziemią świętokrzyską związany od ponad dwudziestu lat. Jest nauczycielem ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach i Szkoły Muzycznej im. O. Kolberga w Ruszkowicach. Koncertuje w kraju, jest stałym współpracownikiem Filharmonii Świętokrzyskiej. W repertuarze posiada utwory zapomnianych polskich kompozytorów (F. Jaroński, L. Groppler, I. Krzyżanowski).

ZOFIA ZAMOJSKA-PABICH
Po ukończeniu studiów w PWSM w Warszawie rozpoczęła pracę w Kielcach jako nauczyciel PSM II st. (klasa śpiewu solowego) oraz podjęła stałą współpracę z Filharmonią Kielecką. Brała udział, śpiewając jako solistka w wielu koncertach kameralnych na terenie Kielc, regionu i kraju, a także za granicą (Finlandia, Japonia). W latach 80. rozpoczęła pracę konferansjera i popularyzatora muzyki dla dzieci i młodzieży, wyjeżdżąc z ekipami Filharmonii Kieleckiej (obecnie Świętokrzyskiej) na audycje muzyczne do szkół województwa i miasta oraz prowadząc koncerty wieczorowe. W pracy pedagogicznej nagradzana była za wybitne osiągnięcia w kształceniu młodych wokalistów. W 1999 założyła Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im. F. Chopina w Kielcach zrzeszające inteligencję różnych zawodów, działające na rzecz rozwoju kultury i muzyki. Jest Prezesem TPM.
powrót do strony głównej