Podczas tego koncertu wykonane zostaną po raz pierwszy w Kielcach takie arcydzieła z epoki romantyzmu, jak: Non più mesta op. 12 oraz Taniec czarownic op. 8 – oba utwory Niccolò Paganiniego w opracowaniu na wiolonczelę Gioacchino Rossiniego. Dzieła te usłyszymy w interpretacji znakomitego słowackiego wiolonczelisty – Eugena Prochaća, znanego już i lubianego przez kieleckich melomanów. W skomponowanych w 1813 roku wariacjach pt. Taniec czarownic Paganini m.in. wykorzystał motyw muzyczny z baletu Süssmayera, gdzie obój naśladował pomruki czarownic. Dzieło cieszyło się niebywałym powodzeniem. Idąc więc za ciosem, kompozytor napisał w 1819 roku kolejne wariacje na temat arii Non più mesta z opery Rossiniego, których charakterystyczną cechą jest efekt echa. Rezultat znowu był oszałamiający. Sam twórca i wykonawca w jednej osobie opowiadał, że po koncercie wiele osób przysięgało, że za jego plecami widziały diabła kierującego rękami artysty. Czy równie „demonicznie” będzie na naszym piątkowym koncercie, mamy okazję przekonać się sami. Tego wieczoru wysłuchamy jeszcze baśniowej Uwertury Oberon C. M. von Wezera, a także pogodnej, „dyskretnie inspirowanej czeskim folklorem” Ósmej Symfonii Antonina Dworaka. Utwory te wykona Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Św. pod batutą dawno już u nas niewidzianego Mieczysława Gawrońskiego – wrocławskiego dyrygenta.




EUGEN PROCHAĆ
Jest jednym z najwspanialszych współczesnych wiolonczelistów swojego pokolenia. Jego grę charakteryzuje przede wszystkim akademicka pewność poszukiwań i celu, który chce osiągnąć, techniczna biegłość i umiejętność przekazania istoty dzieła muzycznego niezależnie od epoki, w której zostało skomponowane. (Daniel Szafran). Urodził się w Bratysławie w 1962. Studiował w klasie profesora Juraja Fazekasa w bratysławskim konserwatorium. Edukację artystyczną kontynuował pod okiem profesora Josefa Chuchro w Akademii Muzyki i Dramatu w Pradze. Jeszcze jako student był dwukrotnie laureatem pierwszej nagrody Konkursu Słowackich Konserwatoriów, a w 1983 zwyciężył w Ogólnosłowackim Konkursie Interpretacji. W 1990 został laureatem I nagrody konkursu Premio Valentino Bucchi w Rzymie. Jest także laureatem nagrody słowackich krytyków. Wykłada na Akademii Muzyki i Dramatu w Bratysławie.


MIECZYSŁAW GAWROŃSKI
Studiował w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, uzyskując dyplom z perkusji (1970) i dyrygentury (1975, studia pod kierunkiem Tadeusza Strugały). Wachlarz jego zainteresowań i dokonań jest różnorodny, pracował m.in. jako kierownik muzyczny w Teatrze Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, muzyk solista w Orkiestrze Filharmonii Wrocławskiej oraz II dyrygent w Filharmonii Wrocławskiej (1980-96). Jest dyrygentem wszechstronnym. Uprawia wszystkie gatunki muzyki (kameralna, symfoniczna, oratoryjna, opera, balet) od baroku po muzykę współczesną. Od 1993 prowadzi klasę dyrygentury w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.



wstecz

góra