12 maja 2017, piątek g. 19.00, sala koncertowa

KANON POLIHYMNII

MARCIN ZDUNIK wiolonczela
ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
PIOTR SUŁKOWSKI dyrygent

I. ZALEWSKI Uwertura koncertowa **
C. SAINT-SAËNS I Koncert wiolonczelowy a-moll op. 33
P. CZAJKOWSKI VI Symfonia h-moll Patetyczna op. 74

** prawykonanie

Instytut Muzyki i Tańca

Kompozytorem rezydentem FŚ w sezonie 2016/2017
w ramach programu IMiT jest – Ignacy Zalewski

kup bilet on-lineIgnacy Zalewski, nasz kompozytor-rezydent, na zakończenie swej rezydentury w Filharmonii Świętokrzyskiej skomponował Uwerturę koncertową, która będzie miała światową prapremierę.
Jak skomentował autor – „całość oparta jest na trzech melodiach: dwóch ludowych, kieleckich, zanotowanych przez Oskara Kolberga, i jednej oryginalnej, również o quasi ludowym kształcie”.
Camille Saint-Saӫns napisał dwa koncerty wiolonczelowe. Większą popularnością cieszy się I koncert – efektowny, ze scherzowo-taneczną częścią środkową i finałem, w którym solista ma okazję popisać się błyskotliwą techniką i śpiewną kantyleną. Utwór poznamy w interpretacji Marcina Zdunika – jednego z najbardziej utalentowanych wiolonczelistów, laureata wszystkich konkursów, w których brał udział, m.in. I nagrody, Grand Prix oraz 7 innych nagród w 6. Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
VI Symfonia Patetyczna Piotra Czajkowskiego była jego ostatnim dziełem – chyba najbardziej porywającym z wszystkich innych – doskonałych. Sugestywna, z przejmującym liryzmem oraz dramatycznym i emocjonalnym napięciem należy do epoki wybujałego, schyłkowego romantyzmu.
Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii pokieruje Piotr Sułkowski – dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie.


MARCIN ZDUNIK
Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w klasie A. Bauera oraz Szkoły Muzycznej II st. im. Z. Brzewskiego w klasie prof. A. Orkisza. Koncertuje na całym świecie, często prezentując własne opracowania i kompozycje. Występował w renomowanych salach (Filharmonia Berlińska, Rudolfinum w Pradze, Carnegie Hall w Nowym Jorku, Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie, Teatr Ermitażu w Sankt-Petersburgu, Konzerthaus Dortmund, Filharmonia Słowacka w Bratysławie, Filharmonia Narodowa w Warszawie) i na prestiżowych festiwalach (Chopin i Jego Europa, Muzyczny Olimp w Sankt-Petersburgu, Kammermusikfest Lockenhaus, Wartburg Festival, Autunno Musicale i Lago Maggiore Musica). Współpracuje ze znakomitymi zespołami (Prague Chamber Orchestra, St. Petersburg Camerata, Filharmonia Narodowa, Polska Orkiestra Radiowa) oraz wybitnymi muzykami (U. Kryger, K. Jakowicz, A. Bauer, J. Berger). Współpraca z Januszem Wawrowskim zaowocowała skomponowaniem przez Marcina równorzędnego głosu wiolonczeli do Kaprysów Paganiniego. Jest laureatem konkursów krajowych i zagranicznych; w 2007 na VI Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. W. Lutosławskiego w Warszawie zdobył I nagrodę, Grand Prix za wybitne wykonanie Koncertu wiolonczelowego Lutosławskiego oraz 9 innych nagród. Był stypendystą Pro Polonia Society, Mozart Gesellschaft Dortmund, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Młodej Polski oraz Ministra Kultury. W 2008 w Bratysławie otrzymał tytuł New Talent, a w następnym roku TVP Kultura uhonorowała go nagrodą Gwarancja Kultury 2009. Jego debiutancka płyta nagrana z Orkiestrą Wratislavia (kier. J. Stanienda), zawierająca m.in. 2 koncerty wiolonczelowe J. Haydna, otrzymała Fryderyka 2010. Nagrywał dla Polskiego Radia i TV, m.in. koncert B-dur M. Haydna z Orkiestrą Amadeus (2009). Gra na wiolonczeli wykonanej przez Wojciecha Topę.


PIOTR SUŁKOWSKI
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Posiada ogromne doświadczenie operowe, zdobyte w czasie wieloletniej pracy dyrygenta, a potem dyrektora artystycznego w Operze Krakowskiej oraz w Wildwood Festival Opera Orchestra AR (USA), którego był dyrektorem muzycznym. Przygotował wiele premier operowych, w tym kilka prawykonań. Między innymi w 2007 r. podczas Festiwalu Muzyki Polskiej, w ramach obchodów Roku Szymanowskiego we współpracy z PWM dokonał światowego prawykonania nieznanej operetki K. Szymanowskiego Loteria na mężów czyli narzeczony nr 69. Zrealizowany przez P. Sułkowskiego w 2004 r. w Krakowie Gwałt na Lukrecji B. Brittena został uznany na Bydgoskim Festiwalu Operowym za najlepszy spektakl roku. Współtwórca Krakowskiej Opery Kameralnej, z którą zrealizował kilka produkcji. W latach 2008-09 pracował jako zastępca dyrektora Chóru Polskiego Radia w Krakowie, był kierownikiem muzycznym Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (2009 - 2011), a także pierwszym gościnnym dyrygentem Signature Symphony Orchestra (2008 - 2014) w Tulsa (USA).
Współpracuje z wieloma orkiestrami, a także zajmuje się pracą dydaktyczną na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie prowadzi klasę dyrygentury. Od 1993 do 2016 roku dyrygent orkiestry POSM im. F. Chopina w Krakowie, z którą we Francji realizował programy edukacyjne dla francuskiej młodzieży. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Festiwalu Barbakan, odbywającego się w okresie letnim w Krakowie. W 2008 roku, w ramach Festiwalu Rozstaje poprowadził jubileuszowy koncert na Rynku Głównym w Krakowie z G. Zamfirem. W 2010 r. koncertem w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie zainaugurował działalność Fundacji Panteon Narodowy. Zrealizował nagranie z muzyką B. Chajdeckiego do serialu historycznego Czas Honoru.
W 2010 roku, w Pampelunie (Hiszpania), na zaproszenie Coro Premier Ensamble De La A.G.A.O, przygotował premierę Carmen G.Bizeta wraz z Orquesta Sinfonica de Navarra. W 2010 wraz z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej zrealizował międzynarodowy projekt operowy Fidelio - ofiarom holokaustu - L.v. Beethovena, a przedstawione w kilku miastach w Polsce spektakle uzyskały bardzo dobre recenzje m.in. w prestiżowym, angielskim czasopismie Opera. W 2011 roku z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbył podróż koncertową do Hiszpanii, gdzie w Bilbao i w Pampelunie pod jego kierownictwem przygotowano spektakle Tosca G. Pucciniego. Rok później z tą samą orkiestrą oraz solistą E. Kunzem zainaugurował w Filharmonii Narodowej w Warszawie cykl „Wielkie koncerty fortepianowe”. W 2011 uzyskał tytuł doktora, a w 2015 doktora habilitowanego sztuki muzycznej. W 2016 roku poprowadził koncerty ze zwycięzcami Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Olsztynie, Łodzi, Warszawie oraz podczas Międzynarodowego Festiwalu Skrzypcowego w St. Petersburgu wraz z M. Vengerovem. Podejmuje wiele działań propagujących twórczość Feliksa Nowowiejskiego, a w ramach obchodu Roku Feliksa Nowowiejskiego 2016 wykonał z Orkiestrą Filharmonii Warmińsko - Mazurskiej koncerty z oratorium "Quo Vadis" w Krakowie, Barczewie, a taże w Warszawie. W Filharmonii Narodowej w w/w projekcie wystąpili wybitni soliści: Aleksandra Kurzak, Artur Ruciński oraz Rafał Siwek, z którymi dokonano nagrania fonograficznego.
Od 2012 - 2016 roku członek Rady Programowej Radia Olsztyn. Otrzymał wraz z orkiestrą Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii otrzymał Statuetkę św. Jakuba w dziedzinie kultura za rok 2012 za widowisko taneczno – muzyczne Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego. W 2013 roku Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu, za działalność artystyczną i popularyzowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców regionu Warmii i Mazur, przyznał mu tytuł i statuetkę Osobowość Warmii i Mazur w kategorii kultura. Od 2014 wiceprzewodniczący Zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich. W 2014 roku prowadzona przez P. Sułkowskiego Filharmonia Warmińsko – Mazurska otrzymała statuetkę Laur „Najlepszym z Najlepszych” za sukcesy i osiągnięcia na skalę ogólnopolską i międzynarodową za promocję Warmii i Mazur w 2013 roku. Uhonorowany Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2014), statuetką Pegaza za" twórcze osiągnięcia w dziedzinie kultury Warmii i Mazur"(2015), a także Srebrnym Krzyżem Zasługi (2016).

strona główna

Maj 2017