Zapraszamy na kolejne spotkanie familijne, tym razem na godz. 18.00. W ramach tego cyklu koncertów wystąpią laureaci XVIII Ogólnoszkolnego Konkursu Wykonawczego. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Św. poprowadzi dobrze znany kieleckiej publiczności jeden z czołowych dyrygentów średniego pokolenia – Jerzy Kosek, a gospodarzem wieczoru będzie Artur Jaroń.


JERZY KOSEK
Należy do grona czołowych polskich dyrygentów. Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w klasie dyrygentury prof. Karola Stryji. Studia kontynuował w Berlinie w klasie prof. Olafa Kocha i w Wiedniu w klasie prof. Karla Ősterreichera i Vaclava Neumanna. Jest laureatem III Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów w Katowicach w 1987, wyróżnienia na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów w Budapeszcie w 1989, finalistą I Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów w Jerozolimie w 1995. Dyrygował większością orkiestr symfonicznych i kameralnych w Polsce, a także w Niemczech, Austrii, Danii, Holandii, Węgrzech, Ukrainie, Jugosławii, Wenezueli, Izraelu, Portugalii, Chinach, USA (m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku). W swoim dorobku posiada 13 płyt, muzykę do filmów, muzykę dla radia i telewizji polskiej, izraelskiej, USA i jugosłowiańskiej. Był dyrygentem Filharmonii Śląskiej w Katowicach, dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Częstochowskiej i Olsztyńskiej, dyrektorem artystycznym Filharmonii Koszalińskiej i Rzeszowskiej. Zajmuje się także dydaktyką; od 2005 jest adiunktem na Uniwersytecie Rzeszowskim.


wstecz

góra