13 listopada 2016, niedziela, g. 11.00, sala koncertowa

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!

CHÓR KAMERALNY "PORTAMENTO"
z Młodzieżowego Domu Kultury w STARACHOWICACH

CHÓR "BONUS"
z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie

CHÓR "UNISONO" ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Starachowicach

BOŻENA MAGDALENA MRÓZEK, MARIA WIECH, JOANNA MIGAŁA
przygotowanie chórów
AGNIESZKA NOWAK-ZAGÓRA prowadzenie koncertu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

kup bilet on-lineDla dzieci od lat 7

Koncert powszechnie znanych pieśni odwołujących się do okresu odzyskania niepodległości. Wspólny śpiew, recytowanie wierszy i taniec to znakomity sposób na przełamanie lodów i nawiązanie przyjacielskich relacji wśród najmłodszej widowni.
Pomogą w tym nasi goście: Chóry Portamento ze Starachowic, Bonus z Piekoszowa, Unisono ze Starachowic – przygotowane przez opiekunki Bożenę Mrózek, Marię Wiech i Joannę Migałę. Animatorem będzie Agnieszka Nowak-Zagóra.CHÓR KAMERALNY PORTAMENTO
Zespól założony i prowadzony przez Bożenę Magdalenę Mrózek działa w Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach od 1992 r. Jego repertuar stanowią utwory z różnych epok – od późnego średniowiecza po współczesność. Chór bierze udział w festiwalach, przeglądach i konkursach muzyki sakralnej i świeckiej, koncertował również poza granicami kraju: w Niemczech, Anglii, Czechach, na Ukrainie. Uczestniczy m.in. w ogólnopolskich warsztatach muzyki dawnej oraz organizuje warsztaty i obozy artystyczne z udziałem zawodowych wokalistów i chórmistrzów. Chór był inicjatorem i współorganizatorem Ogólnopolskich Młodzieżowych Spotkań z Muzyką Dawną „Musica Antiqua – Cantores Scholares” odbywających się w Starachowicach w latach 2000 - 2010. Współpracował z programem Śpiewająca Polska, a od 2015 uczestniczy w projekcie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. W ramach realizacji projektu reprezentował region Starachowice w koncertach finałowych we Wrocławiu, Krakowie, Lusławicach, Kielcach, Szczecinie. Zespół jest tegorocznym laureatem Złotej Harfy Eola Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu w kategorii chóry kameralne.


BOŻENA MAGDALENA MRÓZEK
Nauczyciel dyplomowany, instruktor ds. muzyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach, gdzie prowadzi zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne, chór dziewczęcy, chór mieszany osób dorosłych, zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszo-szkolnym. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2012 uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2006 - 2014 była koordynatorem regionalnym programu Śpiewająca Polska, a od 2015 jest kuratorem projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.


CHÓR BONUS
Zespół pod kierownictwem artystycznym Marii Wiech – nauczycielki muzyki – działa przy Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie. W jego skład wchodzi 25 osób: uczniowie szkoły podstawowej. i gimnazjum. Od roku 2015 chór współpracuje z Ogólnopolskim Projektem Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki. Najważniejsze osiągnięcia artystyczne zespołu to m.in.: w roku 2015 – Ogólnopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej w Pionkach - II miejsce; Gminny Przegląd Pieśni Wielkopostnej w Piekoszowie – I miejsce; Regionalny Przegląd Chórów programu Śpiewająca Polska Starachowice – Srebrne Pasmo; Wojewódzki konkurs „Żołnierskie kolędowanie”- I miejsce; Świętokrzyski Festiwal Kolęd i Pastorałek – I miejsce. W 2016 – Regionalny Przegląd Chórów programu Śpiewająca Polska Starachowice – Srebrne Pasmo.


MARIA WIECH
Nauczycielka muzyki w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Starachowicach w klasie fortepianu. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach na kierunku wychowanie muzyczne.


MIĘDZYSZKOLNY CHÓR UNISONO
Zespół działa w dwóch starachowickich szkołach: r. w Szkole Podstawowej nr 11 oraz w Gimnazjum nr 3. Chór występuje podczas akademii szkolnych, bierze udział w uroczystościach miejskich oraz w licznych konkursach i przeglądach chórów. Od 2006 działa w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska. Zespół trzykrotnie zdobył I miejsca w Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej w Radomiu, I i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej im. Michała Cetnera w Kielcach, III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Krakowie, nagrody i wyróżnienia w Przeglądach Chórów Programu „Śpiewająca Polska”. W br. chór zdobył złote pasmo w regionalnym przeglądzie chórów Akademii Chóralnej. Jednym z najważniejszych wydarzeń dla chórzystów był występ na koncercie plenerowym w ramach 44. edycji Festiwalu Wratislavia Cantans oraz udział w finale „Śpiewającej Polski” w Filharmonii Świętokrzyskiej, 2013 r.


JOANNA MIGAŁA
Jest absolwentką wychowania muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Ukończyła także Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa w warszawskiej Akademii Muzycznej. Jest nauczycielem dyplomowanym z 20-letnim stażem zawodowym.


AGNIESZKA NOWAK-ZAGÓRA
Flecistka Orkiestry Filharmonii Świętokrzyskiej, znana prelegentka.

powrót

strona główna