Muzyka modernistyczna potocznie bywa nazywana współczesną albo nowoczesną, a dotyczy sztuki końca XIX w. W szerokiej świadomości społecznej pojęcia te mają raczej wydźwięk pejoratywny, będący wynikiem niezrozumienia nowych prądów i postaw twórczych budujących sztukę XX w., których większość publiczności obeznanej z muzyką poprzednich wieków nie potrafi zaakceptować.
Podczas spotkania kompozytor wyjaśni, jak on pojmuje tradycję i modernizm, a także spróbuje dokonać syntezy tych dwóch spojrzeń. Będzie również o pięknie i emocjach w sztuce, o ideałach i marzeniach... Bardzo polecamy to spotkanie, które będzie urozmaicone m.in. fragmentami muzyki.

WSTĘP WOLNY