Koncert ukazuje dzieciom nowe oblicze muzyki w konfrontacji z muzyką dawną. Bohaterem koncertu jest kwartet smyczkowy, który prezentuje fragmenty muzycznego przeboju wszechczasów – Antonio Vivaldiego Cztery pory roku. Wkomponowuje także (pomiędzy częściami tego dzieła) utwory z „zupełnie innej bajki”, stworzone przez współczesnych twórców poruszonych, tak jak Vivaldi, urokami przyrody. Wszystkie te utwory powstały podczas Warsztatów dla Młodych Kompozytorów zorganizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w 2009 roku. Podczas koncertu nie zabraknie także miejsca dla działań młodej publiczności, która wzbogacać będzie fakturę dźwiękową niektórych utworów swoją aktywnością..
Projekt MUZYKA I ZABAWA realizowany jest w Centrum Sztuki Dziecka od 1994 roku. Jego celem jest rozwijanie wrażliwości i otwartości dzieci na nową muzykę poprzez realizację oryginalnej, atrakcyjnej dla młodej publiczności formy koncertów. Przebieg zdarzeń oparty jest tutaj zarówno na słuchaniu, jak i zabawie z muzyką oraz muzykowaniu wspólnie z artystami. Dzieci realizują różnorodne zadania zaprojektowane przez kompozytorów, polegające na improwizacji dźwiękowej, ruchowej, głosowej. Nie są tu jedynie biernymi odbiorcami, lecz stają się „artystami” współodpowiedzialnymi za wykonanie utworu. Ich wyobraźnia i aktywność są integralnymi częściami muzyki, która jest po trosze także ich dziełem. Udział dzieci nie zakłóca muzycznej narracji, lecz ją wzbogaca, zaś utwory są tak skomponowane, by ich realizacja nie wymagała zbyt wielu ćwiczeń i prób, lecz stanowiła dla wszystkich wykonawców wspaniałą zabawę.

(dla dzieci od lat 5)KWARTET ZŁOTNICKI
Zespół powstał w 1997 roku, kiedy wiolonczelistka Agnieszka Bałaban wraz z mężem Lechem (altowiolistą) i skrzypaczką Dorotą Kwiecińską oraz Andrzejem Hopem (skrzypkiem) czekali na narodziny swoich pociech. Chcąc wspólnie muzykować, postanowili założyć kwartet smyczkowy. Wykorzystując wolne chwile kwartet rozpoczął próby i zainaugurował swoją działalność w Sali Rungego Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu. Potem przyszły wspólne koncerty w salach koncertowych wielu miast Polski. Jednym z głównych obszarów działalności Kwartetu Złotnickiego jest współpraca przy projektach organizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Członkowie Kwartetu prowadzą szeroką działalność artystyczną w wielu dziedzinach wykonawczych, jak również są cenionymi pedagogami szkół i uczelni muzycznych.


HANNA GAWROŃSKA
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1977-85 była pracownikiem naukowym Instytutu Filozofii macierzystej uczelni. Od 1987 pracuje jako animatorka sztuki, główny instruktor w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Jest autorką wielu projektów artystycznych, między innymi cyklu koncertów muzyki współczesnej Muzyka i zabawa, organizatorką konkursów i warsztatów kompozytorskich, konferencji naukowych i prezentacji muzycznych na Biennale Sztuki dla Dziecka, koordynatorem merytorycznym Biennale (od 2009), a także inicjatorką i realizatorką działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych oraz autorką wielu zajęć warsztatowych dla dzieci i nauczycieli.


AGATA FELIKSZEWSKA-IGIEL
Ukończyła pedagogikę ze specjalizacją terapeutyczną i medialną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje jako główny instruktor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Jest animatorką sztuki, autorką projektów artystycznych, m.in. Lato z Leonardem, konkursów poetyckich dla dzieci, a także współorganizatorką działań w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Ale kino! i Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Prowadzi zajęcia warsztatowe, teatralne i muzyczne dla dzieci i nauczycieli. Producent projektów muzycznych w Centrum Sztuki Dziecka również w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka.


powrót do strony głównej