W programie koncertu muzyka romantyczna o różnych obliczach. Na początek usłyszymy Koncert skrzypcowy Ernesta Blocha, amerykańskiego kompozytora pochodzącego ze Szwajcarii, który w swej twórczości chętnie operował melodyką żydowską. Powszechnie uważany jest zresztą za przedstawiciela muzyki hebrajskiej, której specyficzne brzmienie szczególnie sobie upodobał. Solistą będzie dawno już u nas niewidziany wybitny skrzypek – urodzony w Izraelu Yair Kless.
O Rapsodii litewskiej w jednym z listów Karłowicz pisał tak: „Starałem się zakląć w nią cały żal, smutek i niewolę wiekuistą tego ludu, którego pieśni w mym dzieciństwie brzmiały”. W melodyce Rapsodii zaznaczają się wyraźne wpływy folkloru białoruskiego, z którym Karłowicz miał styczność, dorastając w Wiszniewie, krainie jezior, mokradeł i borów, którą w ówczesnej Polsce zwało się Litwą, mimo że zamieszkiwała ją głównie ludność białoruska.
Ludowe tematy przewijają się również w Tańcach norweskich Edwarda Griega – zwłaszcza te liryczne, melancholijne, pochodzące z dalekiej północy kraju. W oryginale Tańce przeznaczone były na fortepian na cztery ręce. Podczas koncertu usłyszymy je w pełnym barw brzmieniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej, którą z właściwą sobie elegancją poprowadzi Jan Miłosz Zarzycki.YAIR KLESS
Urodził się w Izraelu. Studiował u Andre Gertler w Akademii Muzycznej w Tel-Avivie, Konserwatorium Muzycznym i „Musical Chapel” Królowej Elżbiety w Brukseli. Zaczął występować we wczesnym dzieciństwie. Jego aktywność jako solisty i kameralisty obejmowała cały świat. Repertuar rozciąga się od baroku do czasów współczesnych i zawiera również kompozycje premierowe, w tym napisane specjalnie dla niego. Był członkiem zespołu Israeli Baroque Musicians, Tel-Aviv Pianio Quartet, American New Art Trio oraz pierwszym skrzypkiem w Kwartecie Skrzypkowym Sol-La-Re. Obecnie wspóltworzy izraelskie Modus Trio i sekstet „Stradivari”. Występuje również w duecie ze swym synem skrzypkiem – Eyalem. Znany jest jako znakomity pedagog – jego studenci są laureatami międzynarodowych konkursów, a także pełnią istotne funkcje muzyczne w całym świecie. Przez wiele lat działał jako szef Wydziału Instrumentów Smyczkowych Rubin-Academy of Music, którą to uczelnią kierował także w latach 1989-93. Regularnie udzielał się jako juror w międzynarodowych konkursach. Prowadzi letnie kursy mistrzowskie, występuje na renomowanych festiwalach w Austrii, Stanach Zjednoczonych, byłym ZSRR, Niemczech, Irlandii, Finlandii, Francji, Australii, Anglii, Włoszech, w Polsce i krajach Beneluxu. Od 1995 dzieli swój czas pomiędzy Izrael a Europę, gdzie związany jest z uniwersytetem w Grazu. Od 2003 jest gościnnym profesorem królewskiego college w Manchester w Anglii. Yair Kless widzi ogromne znaczenie w edukacji i rozwoju przyszłych nauczycieli gry na skrzypcach. Jest inicjatorem programu Tel Aviv University obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne, kładącego główny nacisk na podstawowe zasady nauczania instrumentalnego.


JAN MIŁOSZ ZARZYCKI
Dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, finalista i laureat międzynarodowych konkursów muzycznych we Włoszech, w Hiszpanii i na Węgrzech.
W 1994 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w klasie dyrygentury Marka Pijarowskiego we Wrocławiu. Studia dyrygenckie uzupełniał w Wiedniu i w Berlinie. Ukończył również Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Katowicach,Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem I Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku w 1974, gdzie zajął ex aequo I miejsce oraz otrzymał trzy nagrody pozaregulaminowe – w tym nagrodę orkiestry. W 1997 otrzymał III nagrodę na VII Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. A.Toscaniniego w Parmie. Wkrótce potem odbył tournée koncertowe po Włoszech z Orkiestrą Symfoniczną Emilii Romanii im. A.Toscaniniego. W 1988 objął kierownictwo Studenckiej Orkiestry Kameralnej Jeunesses Musicales przy Akademii Muzycznej w Katowicach. Współpracował z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, z orkiestrą Sinfonia Varsovia oraz z Warszawską Operą Kameralną, od 1999 prowadzi także Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne w Szczecinie.
Koncertował w Niemczech, Francji, Austrii, Holandii, Czechach, Rosji, Włoszech, Ukrainie, Macedonii, USA, Portugalii, Meksyku, Norwegii, Belgii, Litwie i Białorusi. Ma w swoim dorobku dziesięć nagranych płyt, w tym jedną – nominowaną do Nagrody Muzycznej „Fryderyk”.
W 2008 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował go Nagrodą Specjalną w uznaniu nieocenionych zasług dla polskiej kultury muzycznej, a w 2011 – dyplomem za wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa Fryderyka Chopina.


powrót do strony głównej