W kolejnym niedzielnym spotkaniu familijnym wystąpią na kieleckiej estradzie chóry dziecięce i młodzieżowy. Zadebiutuje założony w październiku ub. roku zespół wokalny „Mi-Nutki” z Ośrodka Kultury Białogon – filia Domu Kultury „Zameczek” oraz wystąpią dobrzy znajomi z Pionek – Chór A Vista, a także jego siostrzany zespół A Vista – Absolwent. Mi-Nutki prowadzi Ewa Dudkiewicz – cichy społecznik i nauczycielka-pasjonatka, której pracę z dziećmi trudno przecenić, choć sama – niesłychanie skromna – uważa nic wielkiego nie robi. Zespół tworzą dzieci w wieku od 3 do 9 lat, a w ich wykonaniu usłyszymy utwory z tekstami ze znanych wierszyków, jak np.: Miała babcia krowę do słów Wandy Chotomskiej, Abecedario Polacco, słowa: Wojciech Młynarski czy Kwiatki, bratki, słowa: Dorota Gellner. Mali wykonawcy wystąpią po raz pierwszy na scenie i chyba na tym nie poprzestaną, są bowiem bardzo zaangażowani w pracę chóru i przejęci swoją rolą.
Następnie udział w koncercie weźmie nieco bardziej doświadczony zespół – chór „A Vista” działający od 2001 r. przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach. Jego opiekunka, Anna Kuczera, jest dyplomowaną nauczycielką muzyki oraz animatorką życia kulturalnego w lokalnym środowisku. To pod jej okiem „A Vista” zdobył wiele nagród w krajowych i zagranicznych konkursach (m.in. w Warszawie, Bratysławie czy czeskim Ołomuńcu) oraz wystąpił na scenie Filharmonii Narodowej. Obok dziecięcej „A Visty” pojawi się „A Vista – Absolwent”, którego członkowie, zasmakowawszy w chóralnym śpiewaniu, postanowili utworzyć A Vista – bis. Oba zespoły z Pionek zaśpiewają utwory utrzymane w podobnym klimacie, co repertuar „Mi-Nutek” (m.in. Rozmowa żab słowa: Ewa Szelburg-Zarembina, Wąsy słowa: Ludwik Jerzy Kern, Aaa, kotki trzy słowa: Beata Sibrecht, Laura i Filon czy To i hola – melodie ludowe). Natomiast wszystkie sekrety dotyczące chórów i repertuaru odkryje Agnieszka Nowak-Zagóra, która zadba również o czynny udział w koncercie najmłodszej publiczności.ZESPÓŁ WOKALNY MI-NUTKI
Zespół powstał w październiku 2010 przy Ośrodku Kultury „Białogon”, w filii Domu Kultury „Zameczek” w Kielcach. Tworzą go dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Zespół prowadzi Ewa Dudkiewicz – instruktor muzyczny Ośrodka Kultury.
Występ na koncercie familijnym organizowanym przez Filharmonię Świętokrzyską będzie debiutem małych wykonawców.


CHÓR A VISTA
Zespół działa pod dyrekcją Anny Kuczmery przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach od 2001. Brał udział w licznych konkursach i festiwalach, zdobywając szereg nagród, m.in. wyróżnienie w XXV Ogólnopolskim Konkursie Chórów A Cappella w Warszawie, II miejsce i wyróżnienie w centralnym konkursie w Bydgoszczy w 2008. Jest finalistą Konkursu Kolęd w Będzinie (2007 – wyróżnienie, 2008 – III miejsce), laureatem Radomskich Spotkań z Kolędami i Pastorałkami (2005-2009), Międzynarodowego Festiwalu „Święto Pieśni” w Ołomuńcu (2006 – wyróżnienie, 2007- srebrny medal, 2009 – brązowy medal), międzynarodowego festiwalu „Festa Choralis” w Bratysławie (2008 – srebrny medal). Ostatnio zespół zdobył I miejsce w Konkursie Piosenki Angielskiej w Pionkach oraz I miejsce w VIII Dekanalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham Cię Polsko”. Chór uczestniczy w programie „Śpiewająca Polska” (region Starachowice), zdobywając wysokie lokaty (w 2008 występ na estradzie Filharmonii Narodowej podczas koncertu galowego podsumowującego kolejny rok działalności „Śpiewającej Polski).


ZESPÓŁ „A VISTA – ABSOLWENT”
Zespół powstał z inicjatywy byłych członków chóru szkolnego „A Vista”, którzy pragnęli kontynuować swoją pasję wokalną, mimo że odeszli już do innych szkół ponadpodstawowych. Na koncie ma wiele udanych występów, m.in. w MOK Pionki. W 2009 zespół otrzymał wyróżnienie na VIII Międzydiecezjalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Radomiu. Jest laureatem XI Radomskich Spotkań z Kolędami i Pastorałkami (Radom ‘2009). Podczas uroczystego Koncertu Laureatów grupa zakwalifikowała się do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie na początku ub. roku.


ANNA KUCZMERA
Jest absolwentką Studium Nauczycielskiego w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach – kierunek Wychowanie Muzyczne. Ukończyła również Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Obecnie pracuje jako dyplomowany nauczyciel muzyki w kilku szkołach ogólnokształcących w Pionkach i okolicy oraz jest chórmistrzem w Szkole Muzycznej I Stopnia w Kozienicach. Zajmuje się animacją życia kulturalnego w środowisku lokalnym. W letnich miesiącach organizuje warsztaty wokalne. Jest założycielem i dyrygentem chóru „A Vista”, współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia „A Vista”, powstałego dla wspierania artystycznej działalności dzieci i młodzieży miasta Pionki z różnych szkół.


AGNIESZKA NOWAK-ZAGÓRA
Jest flecistką Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej. Prowadzi audycje muzyczne w szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego, koncerty z cyklu Akademia Melomana, a także okrasza słowem koncerty symfoniczne i kameralne odbywające się w Kielcach i innych miastach regionu.