17 listopada 2017, piątek, g. 19.00, sala koncertowa

FELIKS NOWOWIEJSKI – PORTRET KOMPOZYTORA

RENATA URBANEK-FLIŚNIK skrzypce
JAN CZAJA wiolonczela

ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
JERZY KOSEK dyrygent

BEATA MŁYNARCZYK prowadzenie koncertu

F. NOWOWIEJSKI:
Uwertura do baletu Król wichrów (Tatry) op. 37
Koncert wiolonczelowy op. 55
Uwertura Swaty polskie op. 6
Legenda op. 32 na skrzypce i orkiestrę
W zaklętym mieście Wineta – uwertura do opery Legenda BałtykuInstytut Muzyki i Tańca  MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Nowowiejski 2017”
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Nowowiejski 2017

kup bilet on-lineZ okazji rocznicy urodzin i minionej w ubiegłym roku rocznicy śmierci Feliksa Nowowiejskiego (7 II 1877 - 18 I 1946) Sejm RP ustanowił rok 2016 Rokiem kompozytora, natomiast rok 2017 jest kontynuacją działań związanych z promocją życia i twórczości twórcy Roty. Do tych uroczystości włącza się Filharmonia Świętokrzyska, przypominając z bogatego dorobku Feliksa Nowowiejskiego kilka jego utworów.
Uwertura Swaty polskie op. 6. – nagrodzona w 1903 r. przez miasto Bonn Nagrodą im. Beethovena, ufundowaną przez Ignacego Jana Paderewskiego – oparta jest na motywach folkloru Warmii, rodzimego regionu kompozytora. Była jego pierwszym utworem, który znalazł się w repertuarze orkiestr Lwowa, Warszawy i Krakowa.
Koncert wiolonczelowy op. 55 powstał w 1938 r. dla Dezyderiusza Danczowskiego, wirtuoza i pedagoga, który miał być pierwszym wykonawca Koncertu. Plany jednak pokrzyżował wybuch II wojny światowej. Jest to dzieło znacznych rozmiarów o budowie trzyczęściowej, utrzymane w tradycji romantycznej. Jego trzecia część nawiązuje do dawnej formy – Passacaglii, typowej dla muzyki baroku i często występującej w utworach na organy, których kompozytor „popełnił” całkiem sporo (był również świetnym organistą).
Dużą popularność zyskała Uwertura do baletu Król Wichrów, na co złożyły się: sugestywna ilustracyjność, barwna, efektowna szata dźwiękowa i silne akcenty dramatyczne.
Z kolei Legenda op. 32 na skrzypce i orkiestrę to piękny śpiewny utwór z melodyką wywodzącą się z prostego motywu, nawiązującego do muzyki baroku.
Uwertura koncertowa Legenda Bałtyku została opracowana na podstawie opery pod tym samym tytułem (z niej pochodzi m.in. najbardziej znana aria Czy ty mnie kochasz, śpiewana przez Kiepurę) stanowi barwny obraz symfoniczny z sugestywną burzą morską jako epizodem centralnym.
Solistami koncertu będą: Renata Urbanek-Fliśnik – skrzypaczka, koncertmistrzyni Orkiestry Filharmonii Świętokrzyskiej, oraz Jan Czaja – laureat czołowych nagród na wiolonczelowych konkursach międzynarodowych i krajowych.
Orkiestrę poprowadzi znany publiczności kieleckiej Jerzy Kosek, zaś w tajniki twórczości Feliksa Nowowiejskiego wprowadzi nas Beata Młynarczyk.
W przerwie koncertu odbędzie się również wystawa prac malarskich artystów z ośmiu państw: z Polski, Niemiec, Austrii, Białorusi, Turcji, Cypru, Rumunii i Finlandii. Wystawa nosi tytuł Barwy Roztocza.


RENATA URBANEK-FLIŚNIK
Urodziła się w Krakowie. Pochodzi z rodziny o wielowiekowej tradycji muzycznej (matka, z domu Krzyżanowska, ma wspólne korzenie z F. Chopinem). Ukończyła krakowską Akademię Muzyczną w klasie skrzypiec prof. Bożeny Hordziej-Mucharskiej oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie pod kierunkiem Konstantego Andrzeja Kulki. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takie osobowości muzyczne, jak: Zakhar Bron, Maria Orzechowska, Roman Lasocki, Maxim Vengerov. Z Filharmonią Świętokrzyską związana jest od 2004, gdzie obecnie pełni rolę koncertmistrza Orkiestry. Od wielu lat współpracuje z Orkiestrą Św. Maurycego w Krakowie jako solista i pierwszy skrzypek. Prowadzi bogatą działalność artystyczną, występując jako solistka i kameralistka. Brała udział w nagraniu filmu o powstaniu skrzypiec zbudowanych przez znakomitego lutnika Stanisława Króla, których obecnie jest właścicielką. Współpracowała ze znanymi zespołami i wybitnymi artystami, jak: Trio Jagodzińskiego, Lora Szafran, Grażyna Brodzińska, Katarzyna Oleś-Blacha. Brała udział w projektach z Symfoniczną Orkiestrą Centrum Sztuki w Mościcach, gdzie występowała pod batutą m.in.: Massimiliano Caldiego, Serhija Burki, Jurija Berweckiego, Sławomira Chrzanowskiego, Tomasza Tokarczyka.


JAN CZAJA
Edukację muzyczną związał z kilkoma ośrodkami. Uzyskał dyplom Master of Music w klasie profesora Markusa Nyikosa na Uniwersytecie Sztuk (Universität der Künste) w Berlinie. Wcześniej kształcił się pod kierunkiem profesora Stanisława Firleja w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, a także ukończył Poznańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie doktora Tomasza Lisieckiego. Będąc czynnym uczestnikiem wielu kursów mistrzowskich, doskonalił swoje umiejętności pod opieką takich artystów i zespołów, jak: Cecylia Barczyk, Colin Carr, Bruno Cocset, Michael Flaksman, Kazimierz Michalik, Phillippe Muller, Arto Noras, Dominik Połoński, Jeroen Reuling, Raphael Wallfisch, Trio Jean Paul.
Artysta od najmłodszych lat brał z powodzeniem udział w krajowych i międzynarodowych konkursach wiolonczelowych. Jest laureatem m.in.: IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego, Międzynarodowego Konkursu im. Antonio Janigro w Poreču (Chorwacja) czy Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego w Liezen (Austria). Jan to także wielokrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Wrocławia, Rektora AM we Wrocławiu, Fundacji ProCello, jak również laureat Programu Stypendialnego „Młoda Polska” oraz nagród Miasta Poznania. Jako solista występował pod batutą Cheung Chaua, Hansa-Christiana Eulera, Jerzego Koska, Przemysława Pałki czy Tadeusza Wojciechowskiego. Jego pasją jest kameralistyka. Współpraca w duo z pianistką Yang Xu zaowocowała trzecią nagrodą na międzynarodowym konkursie w Padwie „Premio Citta di Padova” w czerwcu 2017 roku.


JERZY KOSEK
Dyrygent i pedagog; urodził się w Ornecie (w powiecie lidzbarskim). Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w klasie dyrygentury prof. Karola Stryji. Studia kontynuował w Berlinie w klasie prof. Olafa Kocha i w Wiedniu w klasie prof. Karla Ősterreichera oraz Vaclava Neumanna. Jest laureatem III Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów w Katowicach w 1987, wyróżnienia na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów w Budapeszcie w 1989, finalistą I Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów w Jerozolimie w 1995. Dyrygował większością orkiestr symfonicznych i kameralnych w Polsce, a także w Niemczech, Austrii, Danii, Holandii, na Węgrzech, Ukrainie, w Jugosławii, Wenezueli, Izraelu, Portugalii, Chinach, USA (m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku). W swoim dorobku posiada kilkanaście płyt, nagrania archiwalne dla Polskiego Radia i Telewizji, jak również telewizji izraelskiej i amerykańskiej. Uczestniczył także w nagraniu muzyki do filmu Słodko gorzki w reż. Władysława Pasikowskiego (1996).
Był dyrygentem Filharmonii Śląskiej w Katowicach, dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Częstochowskiej, Olsztyńskiej oraz Sudeckiej, dyrektorem artystycznym Filharmonii Koszalińskiej i Rzeszowskiej. W 2011 otrzymał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie dyrygentury. Zajmuje się także dydaktyką; jest profesorem w Akademii Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki. Od ubiegłego roku pełni funkcję pierwszego dyrygenta w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.


BEATA MŁYNARCZYK
Teoretyk muzyki, pedagog, prelegent muzyczny, absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie. Od 25 lat jest nauczycielką przedmiotów teoretyczno-muzycznych w Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie, a także zajęć artystycznych – drama i muzyka w Zespole Szkół Plastycznych w Częstochowie.
Jako prelegent muzyczny współpracuje m.in. z Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Częstochowską, OPK Gaude Mater, Towarzystwem Muzycznym w Częstochowie. Prowadzi działalność popularyzatorską we współpracy z różnymi środowiskami – od przedszkolaków po słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Jest współautorką projektu edukacyjnego Szkoła na Parnasie, realizowanego w Filharmonii Częstochowskiej w latach 2006-2011, autorką cyklów audycji umuzykalniających dla dzieci Z kufra muzycznych tajemnic i W kamienicy przy ulicy wiolinowej oraz serii bajek ilustrowanych muzyką symfoniczną, powstałych we współpracy z Filharmonią Świętokrzyską.


BARWY ROZTOCZA – wystawa malarstwa artystów uczestniczących w XII Międzynarodowym Plenerze Malarstwa na Roztoczu.

Wystawę tworzą prace artystów z Polski, Niemiec, Austrii, Białorusi, Turcji, Cypru, Rumunii i Finlandii. Prezentowane dzieła są inspirowane terenem Roztocza na wschodzie Polski, a powstały podczas XII Międzynarodowego Pleneru Malarstwa Barwy Roztocza. Plenery skupiają artystów z różnych stron Polski i świata, a wystawy eksponowane są w kraju i za granicą. Na obrazach można odnaleźć konkretne miejsca, budowle, budynki sakralne, ale również zawarte są tam wrażenia, ulotne chwile, których doświadczyli artyści goszczący na Roztoczu. Prace wykonane są w różnych technikach malarskich – od akrylu, oleju, poprzez malarstwo na szkle, malarstwo kawą i wszelkie techniki łączone, często na granicy płaskorzeźby. Kuratorem przedsięwzięcia jest Marzena Mazurek-Jędrak – główny instruktor do spraw plastyki w Tomaszowskim Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim.

strona główna

Listopad 2017