Jej misją, prowadzoną od wielu lat, jest docieranie z muzyką do szkół z najdalszych zakątków regionu i dzielenie się pięknem tej sztuki także z tymi, którzy nierzadko pozbawieni są możliwości korzystania z dóbr kultury. Pani Zosia – tak po prostu o niej mówią wszyscy – niezwykła osoba, pełna pasji i energii, której zazdroszczą jej nastolatki. Wychowanka Aleksandry Klamżyńskiej-Stromfeld, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, śpiewaczka i pedagog, kilkoro Jej wychowanków zostało znanymi artystami, przy tym organizator koncertów charytatywnych, wreszcie Prezes założonego przez siebie Towarzystwa Przyjaciół Muzyki im. F. Chopina. Dzisiaj Benefisantka!
Ten koncert, zaplanowany specjalnie na Jej cześć, tak naprawdę stanowi pewną niewiadomą nie tylko dla bohaterki wieczoru, ale również dla samych organizatorów. Tak wielu bowiem pragnie Jej podziękować, że konieczne stało się wprowadzenie jakiejś dyscypliny, aby wieczór nie przeobraził się w noc, a może i połowę następnego dnia…ZOFIA ZAMOJSKA-PABICH
Po ukończeniu studiów w PWSM w Warszawie rozpoczęła pracę w Kielcach jako nauczyciel PSM II st. (klasa śpiewu solowego) oraz podjęła stałą współpracę z Filharmonią Kielecką. Brała udział, śpiewając jako solistka w wielu koncertach kameralnych na terenie Kielc, regionu i kraju, a także za granicą (Finlandia, Japonia).
Od lat 80. rozpoczęła pracę konferansjera i popularyzatora muzyki dla dzieci i młodzieży, jeżdżąc z ekipami Filharmonii Kieleckiej (obecnie Świętokrzyskiej) do szkół województwa i miasta oraz prowadząc koncerty wieczorowe.
W pracy pedagogicznej nagradzana była za wybitne osiągnięcia w kształceniu młodych wokalistów. W 1999 założyła Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im. F. Chopina w Kielcach zrzeszające inteligencję różnych zawodów, działające na rzecz rozwoju kultury i muzyki. Jest Prezesem TPM.


powrót do strony głównej