Będzie głośno, kolorowo, radośnie i z wypełnioną po brzegi tancerzami i śpiewakami sceną, czyli tak jak uwielbiają najmłodsi słuchacze. Duży aparat wykonawczy, ale także olbrzymie zainteresowanie tym koncertem familijnym, jak zresztą i innymi proponowanymi przez nas spotkaniami dopołudniowymi dla rodzin, zmusiły nas do przeniesienia występu na salę koncertową. Koncertem tym kończymy okres karnawałowy w Filharmonii, a w programie usłyszymy tańce i przyśpiewki ludowe regionu krakowskiego oraz świętokrzyskiego w opracowaniu Grzegorza Michty – założyciela i członka Kapeli „Ciekoty”.
Jak zawsze, nad sprawnym przebiegiem akcji czuwać będzie Agnieszka Nowak-Zagóra, która od początku swej konferansjerskiej kariery udowadnia, że nie tylko potrafi zapanować nad żywiołowością naszych małych odbiorców (i artystów!), ale także sprawi, ze nikt nie będzie się nudził.ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KIELCE”
Zespół powstał w lutym 1973 z inicjatywy Tadeusza Zawistowskiego, ówczesnego prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Zabawkarskich. Jego siedzibą jest od 1976 Wojewódzki Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach. Grupa tancerzy rozpoczęła regularne próby ze stałym gronem instruktorów. Zespół koncertował w kraju i poza jego granicami, brał udział w międzynarodowych konkursach i festiwalach m. in. w Holandii, Niemczech, Francji, Szwecji i w ZSRR. W 1998 jego działalność została zawieszona. Reaktywację (2004) tancerze zawdzięczają ówczesnemu dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury Alojzemu Soburze. Obecnie grupa liczy 30 osób, a jej członkami są uczniowie gimnazjów, liceum i studenci kieleckich uczelni. Kierownikiem Zespołu jest Joanna Wrońska, nad układami choreograficznymi czuwa Barbara Kardynalska. W jego repertuarze znajdują się tańce i pieśni narodowe i ludowe w opracowaniu artystycznym. W sierpniu 2005 Zespół reprezentował Polskę i województwo świętokrzyskie w Berlinie podczas imprezy „Berlin – Miasto Świata”, zaś w 2008 tancerze gościli w Winnicy. Zespół zachował charakter amatorski od początku swego istnienia.

KAPELA „CIEKOTY”
Powstała w 1995 z inicjatywy Ludwika Michty przy Kole Gospodyń Wiejskich w rodzinnej wsi, od której wzięła swą nazwę. Zaczynała jako kapela rodzinna w składzie: Ludwik Michta (ojciec) – akordeon, Grzegorz Michta (syn) – bęben, Stanisław Jaguś – skrzypce. Skład kapeli (obecnie powiększony o trąbkę i klarnet) jest typowy dla regionu świętokrzyskiego. Po dziesięciu latach kierownictwo nad zespołem przejął Grzegorz Michta. Początkowo kapela nie miała instruktora i sama dobierała repertuar tak, aby odzwierciedlał on tradycje rodzimego folkloru. Pierwszym znaczącym występem kapeli wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Ciekoty”, z którym rozpoczęła współpracę, był udział w XX Buskich Spotkaniach z Folklorem w 1996. Na konkursie tym w następnym roku zespół zdobył pierwsze miejsce, w 1997 – drugie, i ponownie w 2000 – pierwsze. Kapela jest także laureatem Grand Prix im. Piotra Gana (2001, 2004, 2006), I miejsca w „Przeglądzie Kapel Ludowych” – Daleszyce 2005, III miejsca w XV Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych, Bedlno 2005, III miejsca w Koneckim Przeglądzie Kapel Ludowych – Końskie 2005. Kapela uczestniczy w imprezach plenerowych na terenie gminy Masłów oraz poza jej granicami.

AGNIESZKA NOWAK-ZAGÓRA
Jest flecistką Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej. Prowadzi audycje muzyczne w szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego, koncerty z cyklu Akademia Melomana, a także okrasza słowem koncerty symfoniczne i kameralne odbywające się w Kielcach i innych miastach regionu.