Niemałe emocje czekają nas podczas czwartkowego koncertu, a zasadniczym powodem jest zabudowa estrady, na której kolejno pojawiać się będą dwa, trzy, a nawet cztery fortepiany. Będzie to duże wyzwanie nie tylko dla artystów, ale także dla naszych służb, przyzwyczajonych co prawda do wielkiego instrumentarium, jednak cztery fortepiany naraz – przyznają Państwo – pojawiają się rzadko. Interesująco zapowiada się w związku z tym sam program wypełniony dziełami jednego kompozytora – Wielkiego Kantora Lipskiego, jak nazywano Jana Sebastiana Bacha. Utwory, które usłyszymy czwartkowego wieczoru są transkrypcjami koncertów skrzypcowych, bowiem brakowało wówczas literatury muzycznej przeznaczonej stricte na fortepian. Dzisiejszy fortepian młoteczkowy zbudowany został dopiero w 1711 roku, i to Bach pierwszy powierzył temu instrumentowi głos solowy w dziełach koncertowych. Wcześniej klawikord, a przede wszystkim klawesyn – poprzednicy fortepianu – spełniały rolę głównie instrumentu akompaniującego.
Jak to zabrzmi: zwielokrotniony głos fortepianu z towarzyszeniem orkiestry – przekonamy się już w czwartek, a na razie niech wystarczy opinia sformułowana przez Alberta Schwitzera – biografa kompozytora – na temat Koncertu C-dur na trzy fortepiany: „Efekty, które uzyskał mistrz przez brzmieniowe i rytmiczne współdziałanie trzech fortepianów, nie dadzą się opisać. Słuchając tej kompozycji, staje się zawsze bezradnie wobec zagadki tak niepojętego daru inwencji i kombinacji”. I to nie koniec fascynacji, bowiem przy fortepianach zasiądą wytrawni pianiści: znani i cenieni, choć wśród nich znajdują się artyści, którzy po raz pierwszy zaprezentują się kieleckiej publiczności. Koncert ten rozpoczyna czwartą już edycję Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Maurycego Moszkowskiego, organizowanego co dwa lata (pierwszy miał miejsce w 2005 roku). przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, Filharmonię Świętokrzyską oraz Kieleckie Centrum Kultury. Jego głównym celem jest promowanie utalentowanych młodych wykonawców.
W konkursie udział biorą uczniowie klas I – IV szkół muzycznych II st. oraz ogólnokształcących szkół muzycznych II st. w Polsce, a także ich odpowiednicy w szkołach za granicą. Konkurs przebiega w dwóch etapach, dla dwóch kategorii wiekowych. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności, a ocenia je jury pod przewodnictwem Jarosława Drzewieckiego (przewidywane są po trzy nagrody i po trzy wyróżnienia w grupach).
Uroczysty koncert laureatów z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej, połączony z wręczeniem nagród, tradycyjnie odbędzie się w siedzibie Filharmonii podczas koncertu abonamentowego – 25 maja.MICHEL BOURDONCLE
Urodził się w 1960 w Marsylii. Studiował w Konserwatorium w Paryżu i w Moskwie. Występuje na najbardziej prestiżowych estradach świata z towarzyszeniem znakomitych orkiestr. Dokonuje także nagrań radiowych i telewizyjnych zarówno we Francji, jak i za granicą. Był organizatorem, a następnie dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Les Nuits Pianistiques Noce Pianistyczne w Aix-en-Provence. W 2006 utworzył również w Aix-en-Provence Międzynarodową Akademię Pianistyczną oraz zorganizował w jej ramach międzynarodowy konkurs pianistyczny. Pianista jest także doradcą artystycznym Międzynarodowego Festiwalu w Gulanguy, Wyspa Pianistyczna, w Xiamen (Chiny). Za działalność artystyczną został nagrodzony medalami Ville d’Aix-en-Provence i Assemblée Nationale.


PIERLUIGI CAMICIA
Studiował w Konserwatorium w Bari u wybitnego profesora Nino Roty. W 1962, jako dziesięciolatek, zdobył pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie ENAL w La Spezii. W wieku dwudziestu jeden lat wygrał konkurs fortepianowy we Włoszech Città di Treviso, zdobył również wiele nagród na konkursach im. Busoniego i Chopina. Obecnie jest dyrektorem Tito Schipa State Conservatory of Music w Lecce (Włochy) oraz dyrektorem artystycznym zespołu Camerata Musicale Salentina. Prowadzi kursy mistrzowskie w zakresie gry na fortepianie oraz muzyki kameralnej w wielu krajach Europy, a także w USA.


JAROSŁAW DRZEWIECKI
Ożywioną działalność koncertową rozpoczął po zdobyciu nagród na prestiżowych konkursach muzycznych w Bolzano (Włochy), Pretorii – nagroda Estelle Zwick Prize, Marsali (Włochy – Grand Prix) oraz w Porto (Portugalia – Grand Prix i cztery nagrody specjalne). W 1995 debiutował w Het Concertgebouw w Amsterdamie. Jest drugim, obok Adama Harasiewicza, polskim pianistą, który utrwalił na CD komplet etiud Chopina. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Poznaniu w klasie prof. Andrzeja Tatarskiego oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem prof. Jerzego Sulikowskiego. W latach 1986-88 był asystentem-stażystą prof. Wiktora Mierżanowa w Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Obecnie jest profesorem Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Prowadzi kursy pianistyczne w Polsce, Rosji, Portugalii i Estonii, a także zasiada w jury wielu krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych.


MIROSŁAW HERBOWSKI
Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie fortepianu prof. Ireny Sijałowej-Vogel. Studia uzupełniał na kursach mistrzowskich prowadzonych przez R. Buchbindera, I. Klansky`ego, F. Raucha i P. Rosena. Jest finalistą i laureatem konkursów muzycznych w Warszawie, Rotterdamie i Rzymie. Od 1982 systematycznie koncertuje w kraju, niemal całej Europie, Japonii i USA. Wykłada na Akademii Muzycznej w Krakowie, w której uzyskał w 2003 tytuł doktora habilitowanego. Prowadził kursy pianistyczne m. in. w Krakowie, Helsinkach, Jakobstadt i Nowym Jorku, był członkiem jury kilku konkursów muzycznych.


ARTUR JAROŃ
Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie fortepianu Ireny Sijałowej-Vogel oraz studia podyplomowe w Konserwatorium Odesskim w klasie Anatolija Kardaszowa. Odbył kursy mistrzowskie pod kierunkiem Wiery Gornostajewej i Guntera Ludwiga. Prowadzi bogatą działalność artystyczną jako solista i kameralista. Występował z większością polskich orkiestr na czele z Sinfonią Varsovią, Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus“, Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie. W 2005 debiutował w Carnegie Hall. Dokonał nagrań dla Radia Kielce i Telewizji Rosyjskiej. Jest dyrektorem Szkoły Muzycznej im. L. Różyckiego w Kielcach, Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju oraz prowadzi „Salon Muzyki Kameralnej” w Kielcach.


MONIKA SIKORSKA-WOJTACHA
Studia pianistyczne rozpoczęła w PWSM w Łodzi w klasie prof. W. Kędry, a ukończyła w PWSM w Katowicach w klasie prof. B. Woytowicza. Jest laureatką I ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego (1970), IV Konkursu na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina (1972), VII Festiwalu Pianistyki Polskiej (1974). Poza działalnością artystyczną zajmuje się pedagogiką jako profesor w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, gdzie również pełni funkcję kierownika Katedry Fortepianu. Poza tym uczestniczy w pracach jury wielu konkursów krajowych oraz prowadzi liczne konsultacje, kursy i warsztaty pianistyczne.


ANTONIO SORIA
Kształcił się w Conservatorio Superior de Música del Liceo w Barcelonie i Conservatoire National de Region de Bordeaux we Francji. W 1994 roku, jako członek zespołu Reinecke Duo, zwyciężył w konkursie Paper de Música w Capellades (Hiszpania). Zajmuje się działalnością pedagogiczną, prowadzi liczne kursy mistrzowskie w zakresie gry na fortepianie. Zasiada jako juror w krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych.


WALDEMAR WOJTAL
Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w gdańskiej Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w klasie Zbigniewa Śliwińskiego. Studia podyplomowe odbył w Paryżu u Vlado Perlemutera oraz Suzanne Roche. Stypendysta Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, laureat Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku oraz II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Warszawie. Głównym nurtem jego działalności zawodowej jest pedagogika – prowadzi klasę fortepianu w gdańskiej Akademii Muzycznej. Równocześnie pracuje z uzdolnioną młodzieżą średnich szkół muzycznych. Od wielu lat jest członkiem Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej, m.in. jako członek Rady do Spraw Szkolnictwa Artystycznego oraz jako juror organizowanych przez te instytucje przesłuchań ogólnopolskich i wykładowca seminariów dla nauczycieli klas fortepianu. Prowadzi kursy mistrzowskie w kraju i za granicą. Obecnie kieruje Katedrą Fortepianu w Akademii Muzycznej w Gdańsku.


EDWARD WOLANIN
W wieku 5 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie, a 10 lat później, jako najmłodszy w historii uczelni student, rozpoczął naukę w Akademii Muzycznej w Warszawie. Naukę kontynuował w Studium Podyplomowym u prof. Jana Ekiera. Artysta odniósł wiele sukcesów na konkursach krajowych i zagranicznych. Jeszcze w trakcie studiów został laureatem konkursów na stypendia artystyczne im. F. Chopina oraz Estrady Młodych na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1984). W XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie uhonorowano go nagrodą dla najlepszego polskiego pianisty, który nie przeszedł do III-go etapu. Trzy tygodnie później zdobył II nagrodę na III Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Palma de Mallorca (1985). W1989 został laureatem I nagrody na III Europejskim Konkursie Chopinowskim w Darmstadt.


MAREK GŁOWACKI
Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi (fortepian) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie (dyrygentura symfoniczna). Uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Dyrygenckich prowadzonych przez wybitnego kreatora muzyki oratoryjno-kantatowej prof. Helmutha Rillinga wraz z Międzynarodową Orkiestrą Akademii Bachowskich. Od 1999 ściśle współpracuje z zespołem wokalnym all’ Antico. Jest dyrektorem artystycznym i naczelnym Orkiestry Kameralnej Polish Camerata oraz dyrektorem artystycznym festiwalu Dni Muzyki w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2005 uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej w dziedzinie artystycznej – dyrygentura.