IWONA KOWALKOWSKA
Była solistką Opera Nova w Bydgoszczy oraz Warszawskiej Opery Kameralnej. Współpracowała z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie. Poza granicami kraju występowała m.in. w Korei Południowej, Holandii, Anglii, Niemczech, na Białorusi. Obecnie zajmuje się uprawianiem muzyki kameralnej, koncertując zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami
W 2004 została laureatką “Un Premier Prix a’l Unanimite’ avec Fe’licitations du Jury” au Concours International de: CHANT degre’ „SUPERIEUR” UFAM w Paryżu. W swoim dorobku solistycznym posiada wiele partii w operach W. A. Mozarta, partii oratoryjno-kantatowych oraz pieśni kompozytorów różnych narodowości.
Dokonała pierwszej światowej rejestracji płytowej opery G. Bizeta Don Procoppio ( DYNAMIC 2003), a w 2008 nagrania płytowego cyklu pieśni S. Niewiadomskiego Słonko (MUZA 2008).
Prowadziła klasę śpiewu solowego na Wydziale Wokalnym w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (Wydział Zamiejscowy w Białymstoku) oraz jako visiting professor w Daegu w Korei Południowej w Keymiung University. Od 2009 jest profesorem w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego.WOJCIECH MACIEJOWSKI Artystyczną działalność rozpoczął już w dzieciństwie jako chórzysta i solista Poznańskiego Chóru Chłopięcego Jerzego Kurczewskiego. W 1990 był stypendystą Towarzystwa Mozartowskiego i Akademii Mozarteum w Salzburgu, gdzie pod kierunkiem prof. E. Häfligera i E. Tappy pracował nad interpretacją muzyki Mozarta. Jest absolwentem muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Podyplomowego Studium Dyrygenckiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Poznaniu (dyplom z wyróżnieniem, klasa prof. Ewy Wdowickiej ). Laureat konkursów wokalnych, na których otrzymał: trzy nagrody na Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, I nagrodę na Konkursie Moniuszkowskim w Warszawie w (1989). Od 1988 roku współpracuje z teatrami operowymi w kraju (Poznań, Bytom, Kraków, Łódź, Szczecin ) i za granicą (Bruksela, Antwerpia, Monachium, Salzburg, Frankfurt a/Main, Praga, Berno). Występował na takich festiwalach muzycznych, jak: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Praska Wiosna, Wiener Klassik, Mozartwoche Salzburg, Wratislavia Cantans, festiwale muzyczne w Łańcucie, Kudowie, Brighton i w Tokio. W swoim dorobku posiada liczne nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe w Polsce, Czechach, Niemczech, Belgii, Austrii i Stanach Zjednoczonych. W latach 1999-2003 pełnił funkcję dyrektora artystycznego festiwalu Świnoujskie Dni Muzyki „Viva la Musica”. W 2003 uzyskał w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie stopień doktora habilitowanego sztuki, a w 2010 otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora sztuk muzycznych. W Akademii Muzycznej w Poznaniu prowadzi klasę śpiewu solowego, a także pełni funkcję Dziekana Wydziału Wokalnego. Często prowadzi mistrzowskie kursy wokalne oraz uczestniczy w pracach jury międzynarodowych konkursów wokalnych.

ANDRZEJ TATARSKI
Ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne w klasie prof. Olgi Iliwickiej-Dąbrowskiej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Swoje umiejętności pianistyczne doskonalił pod kierunkiem prof. Vlado Perlemutera w Paryżu. Od szeregu lat prowadzi intensywną działalność artystyczną jako solista i kameralista. Występował w krajach Europy, Ameryki i Azji. Uczestniczył w festiwalach muzycznych, m. in.: Poznańska Wiosna Muzyczna, Warszawska Jesień, Dni Kompozytorów Krakowskich, Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Wratislavia Cantans, Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach. Jest zapraszany na recitale chopinowskie do Żelazowej Woli i Łazienek. W zróżnicowanym i rozległym repertuarze solowym i kameralnym artysty znaczącą rolę odgrywają utwory kompozytorów polskich XIX i XX wieku, interesuje się także muzyką francuską, w tym twórczością Oliviera Messiaena, którego cykl Katalog ptaków wykonał jako pierwszy polski pianista. Dokonał wielu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich. W swoim dorobku artystycznym posiada liczne nagrania archiwalne dla radiofonii polskich i zagranicznych, nagrania telewizyjne i filmowe oraz płytowe, w tym także jako kameralista. Dla firmy Selene utrwalił m.in. kompozycje fortepianowe Henryka i Józefa Wieniawskich, Raula Koczalskiego i Ignacego Friedmana, dla firmy Dux Harnasie Szymanowskiego w wersji na dwa fortepiany z Joanną Domańską, realizując pierwsze w historii światowej fonografii nagrania tych utworów. Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz muzyki kameralnej, wykłada na kursach mistrzowskich w kraju i za granicą. Prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

JANINA TATARSKA
Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie muzykologii uzyskany na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy Łucjan Kamieński – muzykolog, kompozytor Od 1993 kieruje Zakładem Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie zatrudniona jest na stanowisku profesora. Przez wiele lat działała jako redaktor naukowy w Wydawnictwie Akademii Muzycznej w Poznaniu. Aktywnie uczestniczyła w pracach Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie. Współpracowała także z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Wielokrotnie pełniła funkcję jurora Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Gdańsku. Od 1999 koordynuje naukowe i artystyczne działania Akademii Muzycznej w corocznych edycjach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Organizuje ogólnopolskie oraz międzynarodowe konferencje naukowe z cyklu „Musica practica, musica theoretica”. Bierze udział jako wykładowca w Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku. Współpracuje w wieloma instytucjami kultury, uprawiając działalność prelegencką. Podejmuje badania dotyczące polskiej kultury muzycznej XIX i XX wieku, środowiska kompozytorskiego Poznania oraz muzyki fortepianowej XIX i XX wieku. Opublikowała ponad 80 prac naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wiele haseł encyklopedycznych, m. in. w MGG, Encyklopedii Muzycznej PWM oraz artykułów popularno-naukowych. Uczestniczyła w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Prowadziła wykłady na temat polskiej muzyki XIX i XX wieku w uczelniach muzycznych w Holandii, Rumunii, we Włoszech i USA.
powrót do strony głównej