W koncercie Akademia Melomana odbywającym się w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Jeunesses Musicales, zgodnie z ideą Festiwalu, udział wezmą młodzi soliści, których naszym zdaniem warto promować. Ów wybór uzasadniony jest ich dotychczasowymi dokonaniami – a mają się czym pochwalić mimo początku drogi artystycznej – oraz tym rodzajem wrażliwości muzycznej i talentem, które to przymioty zostały dostrzeżone i docenione podczas konkursowych zmagań. Bartłomiej Duś po otrzymaniu nagrody na Konkursie Muzyki XX i XXI Wieku w 2009 już u nas koncertował i wzbudził podziw swoją wirtuozowską grą. Tym razem w jego interpretacji usłyszymy jeden z ostatnich utworów Aleksandra Głazunowa (niestety, kompozytor nie doczekał jego premiery) – Koncert Es-dur op. 109. Dzieło jest niedługie, za to efektowne i kunsztownie opracowane, w nastroju raczej melancholijnym, choć zawiera także i radośniejsze akcenty, z wybijającym się nad zespołem barwą brzmienia instrumentem solowym. Całość jednak przebiega w harmonijnej współpracy saksofonu i instrumentów smyczkowych. Joanna Kreft to nowy talent wyłowiony w czasie ostatniego Międzynarodowego Konkursu im. K. Szymanowskiego w Łodzi (2009). Laureatka oprócz wyróżnienia otrzymała także nagrodę Filharmonii Św., a jest nią udział w naszym koncercie. Skrzypaczka zaprezentuje się w bardzo melodyjnym, uroczym Koncercie h-moll op. 61 Camille’a Saint-Saënsa. Artystom towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Św., która rozpocznie nasze wieczorne spotkanie od błyskotliwej Uwertury Michała Glinki, a zakończy romantycznym dziełem Cézara Francka poematem symfonicznym – Potępiony strzelec. Nad całością czuwał będzie nasz równie młody gość z Ukrainy – Jurij Litun, który wprawdzie obecnie zgłębia tajniki dyrygentury jako drugiej swej profesji w Akademii Kijowskiej, jednak w dotychczas wypracowanym repertuarze posiada całkiem pokaźną ilość arcydzieł, a na koncie artystycznym – m.in. poprowadzenie Narodowej Prezydenckiej Orkiestry Ukrainy.


BARTŁOMIEJ DUŚ
Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w stopniu licencjata w klasie saksofonu st. wykł. Bernarda Steuera. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej w Katowicach również w klasie st. wykł. Bernarda Steuera oraz w Conservatoire National de Region de Versailles, gdzie kształci się pod kierunkiem Vincenta Davida. Jest laureatem wielu ogólnopolskich i zagranicznych konkursów, m.in.: Grand Prix w III Ogólnopolskim Festiwalu Saksofonowym, Przeworsk 2003; finalista-laureat International Woodwinds Competition „Hülsta Woodwinds”, Münster 2008; nagroda główna w VII i VIII Konkursie Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców, Warszawa 2007 i 2009; I nagroda i złoty medal w III Międzynarodowym Konkursie im. Michała Spisaka, Dąbrowa Górnicza 2009. Od 2006 współpracuje z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. W 2008 jako jedyny reprezentant Polski został członkiem Europejskiego Zespołu Saksofonowego – European Saxophone Ensemble (projekt Unii Europejskiej). Zespół ten nagrał płytę Reed Action, odbył tournée po Europie promujące płytę oraz otrzymał honorowy tytuł „Kulturalnego Ambasadora Unii Europejskiej”. W 2009 Bartłomiej Duś został laureatem Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” oraz otrzymał stypendium Ministra Kultury za osiągnięcia artystyczne.


JOANNA KREFT
Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła jako sześciolatka. Obecnie jest studentką prof. Marcina Baranowskiego w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Do najważniejszych swoich osiągnięć zalicza m.in.: I miejsce w I Konkursie Skrzypcowym Polski Północnej w Gdyni w 2000, II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Młody Paganini w Legnicy w 2007, II nagrodę i dwie specjalne na VIII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków w Lublinie 2008, wyróżnienie oraz nagrodę Filharmonii Św. (udział w koncercie w Kielcach) w Międzynarodowym Konkursie im. K. Szymanowskiego w Łodzi w 2009. Jest także finalistką Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Kloster Schontal (Niemcy) w 2007 i półfinalistką Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Y. Menuhina w Oslo w 2010. Jest stypendystką programu „Młoda Polska”, FBB Musica Mundi, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Prezydenta Miasta Gdyni. Otrzymała również stypendium za osobowość artystyczną na kursie mistrzowskim „Salony u mistrza – w stronę Artura Rubinsteina” w Bydgoszczy. Swoją grę rozwija w oparciu o średniowieczny instrument – fidel.


JURIJ LITUN
Ukończył Lwowską Akademię Muzyczną im. M. Łysenki jako oboista w klasie profesora L. Zakopcia, a także jako dyrygent orkiestr dętych w klasie głównego dyrygenta Filharmonii Lwowskiej prof. R.Filipczuka. Jako wykonawca-oboista – jest laureatem czterech i dyplomantem dwóch konkursów międzynarodowych. Wielokrotnie występował jako solista z symfonicznymi i kameralnymi orkiestrami Lwowa, Czernowców, Kijowa. Jest częstym gościem różnych festiwalach muzycznych. Obecnie jest koncertmistrzem grupy obojów Narodowej Prezydenckiej Orkiestry Ukrainy. Artysta pogłębia swoje umiejętności w Narodowej Akademii Muzyki im. P. Czajkowskiego w Kijowie na wydziale operowego i symfonicznego dyrygowania w klasie głównego dyrygenta Narodowej Symfonicznej Orkiestry Ukrainy – profesora W. Sirenki (III rok studiów).


ANNA KUSTRA
Z ramienia Filharmonii Św. prowadzi koncerty i audycje muzyczne w szkołach wojew. świętokrzyskiego.


góra