Na kolejnym koncercie organizowanym w ramach projektu Chopin 2010 wystąpi młoda, utalentowana pianistka. O jej umiejętnościach świadczą nagrody zdobyte m.in. podczas Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie w roku 2008. Joanna Różewska – studiuje na III roku Uniwersytetu im. F. Chopina w Warszawie, ale już brała udział w prestiżowych konkursach, z których przywoziła najwyższe laury. W jej interpretacji z bogatego repertuaru Fryderyka Chopina usłyszymy kilka „drobiazgów” o randze arcydzieł. Zarówno tych pisanych jeszcze w Warszawie, jak i utwory komponowane we Francji. Niezależnie jednak od tego, czy pochodzą z okresu młodzieńczego, czy też tworzone były na emigracji – wszystkie charakteryzują się niezwykłą dojrzałością i siłą wyrazu.

JOANNA RÓŻEWSKA
Studiuje na III roku Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu Elżbiety Tarnowskiej. Jest laureatką wielu konkursów, m.in.: Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina w Mariańskich Łaźniach (2008) – nagroda w postaci recitalu w Paryżu ufundowana przez Towarzystwo „Chopin à Nohant” we Francji, Ogólnopolskiego Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych Tydzień Talentów Tarnów – Kąśna Dolna (2008), Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie (2008). Jest stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Ministra Kultury oraz Prezydenta Miasta Siedlce. Joanna Różewska reprezentowana jest przez Impresariat Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena.


wstecz

góra