Na kolejny, choć pierwszy w tym roku, koncert familijny zapraszamy jak zawsze: dzieci, młodzież, rodziny i tych wszystkich, którzy lubią wspólne śpiewanie i zabawę pod kierunkiem takich profesjonalistów, jak prowadząca koncert Agnieszka Nowak-Zagóra, Zespół Pieśni i Tańca oraz Kapelę. W programie dopołudniowego spotkania zaplanowaliśmy m.in. tańce ludowe z różnych stron Polski.ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KIELCE”
Zespół powstał w lutym 1973 z inicjatywy Tadeusza Zawistowskiego, ówczesnego prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Zabawkarskich. Jego siedzibą jest od 1976 Wojewódzki Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach. Grupa tancerzy rozpoczęła regularne próby ze stałym gronem instruktorów. Zespół koncertował w kraju i poza jego granicami, brał udział w międzynarodowych konkursach i festiwalach m. in. w Holandii, Niemczech, Francji, Szwecji i w ZSRR. W 1998 jego działalność została zawieszona. Reaktywację (2004) tancerze zawdzięczają ówczesnemu dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury Alojzemu Soburze. Obecnie grupa liczy 30 osób, a jej członkami są uczniowie gimnazjów, liceum i studenci kieleckich uczelni. Kierownikiem Zespołu jest Joanna Wrońska, nad układami choreograficznymi czuwa Barbara Kardynalska. W jego repertuarze znajdują się tańce i pieśni narodowe i ludowe w opracowaniu artystycznym. W sierpniu 2005 Zespół reprezentował Polskę i województwo świętokrzyskie w Berlinie podczas imprezy „Berlin – Miasto Świata”, zaś w 2008 tancerze gościli w Winnicy. Zespół zachował charakter amatorski od początku swego istnienia.


KAPELA KORBANÓW
Znana, lubiana i ceniona Kapela ludowa z Dębskiej Woli została założona w 1990 przez Feliksa Korbana, kierownika zespołu. Tradycje muzyczne Kapeli sięgają wielu pokoleń. Zespół tworzą: Feliks Korban (kierownik zespołu, akordeon), jego synowie – Krzysztof (bęben, akordeon) i Tomasz (trąbka, śpiew) oraz, gościnnie, zaprzyjaźniony z Kapelą muzyk – Grzegorz Jamioł (klarnet). Krzysztof jest absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie, Tomasz ukończył Państwową Szkołę Muzyczną w Kielcach. Obaj synowie już jako kilkuletni chłopcy występowali obok ojca na terenie Polski, a także poza jej granicami. Zespół jest laureatem wielu konkursów i przeglądów kapel ludowych, m.in. nagrody Grand Prix im. Piotra Gana przyznawanej przez Polskie Radio Kielce podczas Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem (2005 i 2008). Kapela chętnie uczestniczy w życiu kulturalnym całej Polski.


AGNIESZKA NOWAK-ZAGÓRA
Flecistka Orkiestry Symfonicznej FŚ, prowadzi także audycje muzyczne w szkołach wojew. Św. oraz okrasza słowem koncerty z cyklu Akademia Melomana i Familijne.


wstecz

góra