„Haydn jest niewyczerpany i nigdy się nie starzeje” – zdanie XVIII-wiecznego recenzenta, wygłoszone à propos jednej z ostatnich sonat fortepianowych, koronującej dorobek kompozytora w tym zakresie, jest na tyle uniwersalne, że można je odnieść do całej późnej spuścizny wielkiego mistrza. […] Dorobek tak bogaty we wszystkich aspektach twórczych nie mógł nie fascynować następnych kompozytorskich pokoleń. Mniejsze i większe utwory, w tytułach których nazwisko Haydna się pojawia, wskazują na jego rangę i znaczenie, są nie tylko przejawem szacunku i uwielbienia dla muzyki poczciwego „Papy”. Miniatury d’Indy’ego, Dukasa, Ravela i Debussy’ego powstały równo przed wiekiem, gdy świat obchodził 100. rocznicę śmierci Józefa Haydna. Bez dorobku Haydna nie byłoby nie tylko sztuki d’Indy’ego i Dukasa, Ravela i Debussy’ego – również muzyka Beethovena przeszłaby zupełnie inną ścieżkę ewolucji.

Marcin Majchrowski, fragm. komentarza do koncertuMANFRED WAGNER-ARTZT
Urodził się w Wiedniu. W wieku 13 lat został przyjęty do Academy of Music and Performing Art w Wiedniu do klasy Richarda Hausera. Naukę kontynuował później pod kierunkiem uznanego pianisty Alexandra Jennera. Jest znany nie tylko jako pianista solowy, ale także kameralista i akompaniator pieśni, promowany przez Erika Werba. Od czasu zdobycia złotego medalu na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Vercelli koncertował w wielu krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Hong Kongu, na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Jego artystyczna działalność została udokumentowana szeregiem nagrań dla międzynarodowego radia i stacji telewizyjnych, a także płytami nagranymi dla znanych wytwórni: EMI, Gramola, MDG, KKM, Divertimento. Współpracuje z wybitnymi wykonawcami, takimi jak: członkowie Alban Berg Quartet, Vienna String-Sextet, Wiedeńska Orkiestra Filharmoniczna, Aron Quartet, Heinrich Schiff, Christian Altenburger, Ernst Kovacic. Razem z żoną Susanną Artzt, również pianistką, tworzy „Arsio Piano Duo”. Jako członek „exxj” (zespół XX-wieku) jest zaangażowany w rozwój muzyki współczesnej na przestrzeni ostatnich 25 lat. Prowadzi klasy mistrzowskie i występuje z wykładami-recitalami, m.in. w Moskiewskim Konserwatorium (corocznie), w USA, Austrii, jest także assistant professor w Akademii Europejskiej w Montepulciano. Pracuje w jury międzynarodowego konkursu organizowanego przez Uniwersytet w Maryland. Był edytorem „Universal Edition”, gdzie przygotował nową edycję „Mouvement for Piano-Quartet” G. Mahlera, a ostatnio także, nigdy wcześniej niepublikowanej, muzyki fortepianowej F. Schrekera. Jest profesorem na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu. Od 2006 pełni funkcję wiceprezesa Międzynarodowego Towarzystwa Chopinowskiego w Wiedniu. W 1997 uhonorowany został przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim za zasługi w zakresie współpracy kulturalnej pomiędzy Austrią a Polską.

góra