Fascynujące połączenie muzyki, tańca i gry aktorskiej – niecodzienne widowisko trojga młodych pianistów wrocławskich.MONIKA GAŁŁA
Kompozytorka i pianistka; studentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie kompozycji prof. Krystiana Kiełba. Wiele lat trenowała balet i taniec, nabyte umiejętności wykorzystuje w różnych przedsięwzięciach, takich jak teatr instrumentalny. Studiuje również na ostatnim roku na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania.


ADAM PORĘBSKI
Kompozytor i pianista; student Akademii Muzycznej im. K Lipińskiego we Wrocławiu w klasie kompozycji prof. Krystiana Kiełba oraz skrzypiec w klasie prof. Jarosława Pietrzaka i ad. Małgorzaty Kogut-Ślandy. Wielokrotnie wyróżniony i nagradzany w konkursach kompozytorskich o zasięgu ogólnopolskim (m. in. nagrody główne na IV Konkursie Kompozytorskim „Śląskiej Trybuny Kompozytorów”, Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Kiedy myślę Chopin”, Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Opolu). Jego dwa fletowe utwory (Orient oraz The Bird’s Eye View) zostały wydane, a inne były wykonywane między innymi w Filharmonii Wrocławskiej. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Wrocławia.


DOMINIK LEWICKI
Kompozytor i pianista; student Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie kompozycji prof. Jana A. Wichrowskiego. Wielokrotnie wyróżniony i nagrodzony w konkursach kompozytorskich o zasięgu ogólnopolskim m.in. w 52. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda, konkursie „Młodzi Twórcy” w Opolu, konkursie kompozytorskim „Kiedy myślę Chopin” we Wrocławiu.

Wszyscy artyści uczą się gry na fortepianie pod kierunkiem Marii Magdaleny Janowskiej-Bukowskiej w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Koncertom towarzyszą wystawy:
ARTYSTA I JEGO ŚWIAT. WOJCIECH KILAR – PWM S.A.
TWARZE ZAiKS-u – Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
IMPRESJE oraz DYPLOM 2012 – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego