Pierwszy koncert Festiwalu wypełnią utwory dotychczas niewykonywane na kieleckiej estradzie – z jednym wyjątkiem. W ubiegłym roku kultura polska poniosła niepowetowaną stratę – odszedł wybitny kompozytor – Henryk Mikołaj Górecki. Sądzimy, że wielu melomanów zapamiętało spotkanie z nim podczas XI ŚDM w 2003 w Pałacyku Zielińskiego. Jego utwór – Trzy tańce – Orkiestra wykona na zakończenie wieczoru i będzie to swoiste pożegnanie z człowiekiem, który także gawędziarstwem i bezpośredniością zdobywał sobie ludzi.
Koncert rozpoczniemy od dzieła Stefana Kisielewskiego, a to w związku z jego 100. rocznicą urodzin i 20. śmierci. Cosmos I po raz pierwszy był zaprezentowany publiczności w 1971 w Filharmonii Narodowej. W czasie próby kompozytor usiłował przekazać muzykom swoją wizję wykonania początku utworu: „Panowie – zwrócił się do muzyków – to musi naprawdę przywalić. Tak jak komuniści”.
Następnie usłyszymy Mirosława Gąsieńca Poemat pocieszenia wg Trostgedicht Martina Opitza na orkiestrę i głosy solowe. Utwór powstał na zamówienie Neue Lausitzer Philharmonie w związku z obchodami 400-lecia urodzin niemieckiego poety barokowego Martina Opitza.
Po przerwie zaprosimy Państwa na Koncert skrzypcowy ZOOM Lidii Zielińskiej w wykonaniu Anny Zielińskiej – skrzypaczki, która w ubiegłym roku swoim występem w naszej Filharmonii olśniła publiczność. Dzieło – jak wyjaśnia w komentarzu Małgorzata Gasiorowska – „nie jest tradycyjnym koncertem, jest raczej grą perspektywami dźwiękowymi, zabawą polegającą na wydłużaniu lub skracaniu poszczególnych elementów utworu”. Na pewno więcej na temat tej kompozycji dowiemy się podczas spotkania z twórczynią.DAGMARA MILLER
Edukację muzyczną rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia we Wrocławiu w klasie fortepianu oraz w PSM II stopnia w klasie śpiewu solowego. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie ukończyła studia wokalne (1998) pod kierunkiem Ireny Gałuszki oraz prof. Barbary Ewy Werner. Umiejętności doskonaliła na licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez takie osobowości, jak m.in.: Jadwiga Rappe, Teresa Żylis-Gara i Ryszard Karczykowski. Brała również udział w projektach młodych kompozytorów muzyki współczesnej. Artystka chętnie sięga po repertuar zróżnicowany stylistycznie, śpiewa z powodzeniem dzieła operowe, operetkowe oraz oratoryjne. Jest odtwórczynią partii altowych i mezzosopranowych w ponad 30. dziełach muzyki oratoryjnej i kantatowej. Współpracuje z orkiestrami filharmonicznymi w kraju i za granicą, m.in.: Filharmonią Wrocławską, Opolską, Kaliską oraz z Elbland Philharmonie Sachsen, Neue Lausitzer Philharmonie, biorąc również udział w licznych festiwalach, m.in.: w Śląskich Festiwalach „Eurosilesia” i „Porozumienie”, Wratislavia Cantans, Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju. Dla Polskiego Radia nagrała partię Dydony w operze Dydona i Eneasz Henry’ego Purcella.

JAROSŁAW BODAKOWSKI
Ukończył Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. Bogdana Makala. W trakcie nauki (2003-2008) zdobył szereg nagród i wyróżnień, m. in.: Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „XXI Century Art” w Kijowie (2003), I nagrodę na III Konkursie Pieśni i Arii im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach (2005), I nagrodę i nagrody specjalne na VII Międzyuczelnianym Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. E. Kossowskiego w Warszawie (2005), wyróżnienie oraz nagrodę specjalną na II Międzynarodowym Konkursie Wokalistyki Operowej im. A. Didura w Bytomiu (2008). Jako student był wykonawcą kilkunastu partii operowych oraz licznych dzieł oratoryjnych. Brał udział w wielu kursach wokalnych i mistrzowskich, u takich mistrzów śpiewu, jak m.in.: Teresa Żylis-Gara, Włodzimierz Zalewski, Ryszard Karczykowski, Janusz Monarcha, Claudio Desderi, Józef Frakstein, Zdzisław Krzywicki, Lothar Odinius, Sebastian Vitucci, Christian Elsner. W latach 2008-2010 był etatowym solistą Opery Wrocławskiej, w której wystąpił m.in. jako Papageno w operze Czarodziejski flet oraz Figaro w Weselu Figara W. A. Mozarta, Dulcamara w Napoju miłosnym G. Donizettiego, Maciej w Strasznym dworze S. Moniuszki, Mr Ford w Falstaffie G. Verdiego. Obecnie współpracuje z Teatrem Wielkim w Poznaniu, w którym kreował role Uberto w operze La Serva Padrona G. B. Pergolesiego, Figara w Weselu Figara, Toreadora Escamillo w Carmen G. Bizeta oraz Janusza w operze Halka S. Moniuszki. Do innych ciekawych osiągnięć artysta zalicza m.in. wykonanie partii basowej w Wielkiej Mszy h-moll J. S. Bacha pod dyrekcją Helmutha Rillinga w Krakowie (2003) oraz w Pasji wg Św. Jana J. S. Bacha w Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego (2005).

ANNA ZIELIŃSKA
Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu. Dwukrotnie uzyskała stypendium twórcze Ministra Kultury RP. Od 2000 grała w Bayerische Rundfunk Orchesterakademie pod dyrekcją Mścisława Rostropowicza, orkiestrze Festiwalu Wielkanocnego w Bayreuth, Jeunesses Musicales World Orchestra, RIAS (Deutsche Radio) Jugendorchester oraz Nationaal Jeugd Orkest. Współpracuje z orkiestrą Dresdner Sinfoniker. Gra także muzykę improwizowaną. W 2001 była stypendystką niemieckiego zespołu musikFabrik i uczestniczyła w warsztatach improwizacji Earle Browna w Heek. Tworząc również improwizowaną muzykę na różne źródła dźwięku, współpracowała lub współpracuje z takimi artystami, jak: m.in. Ernst Bier, Marek Chołoniewski, Hamid Drake, Izabella Gustowska, Krzysztof Herdzin, Peter Ole Jorgensen, Cezary Konrad, Wojciech Kosma, Olga Magieres, Rafał Mazur, Peter Friis Nielsen, Zdzisław Piernik, Herb Robertson, Janusz Stolarski, Viktor Toth, Mikołaj Trzaska, Wu Wei, Tadeusz Wierzbicki (Laboratorium Zjawisk), grała także z muzykami Jazz Institute of Chicago. Koncertowała w Polsce oraz wielu krajach Europy, a także w Chile, Meksyku, Argentynie, Brazylii, na Kubie oraz w Chinach, Indonezji, na Tajwanie i w Izraelu.
Jako solistka dokonała dotąd kilkunastu światowych prawykonań utworów solowych oraz ponad stu prezentacji utworów polskich za granicą, a także nagrań dla Polskiego Radia i stacji radiowych i telewizyjnych w Europie, Azji i obu Amerykach. Uczestniczyła też w nagraniach płytowych dla 6dB i Deutsche Grammophon.

JACEK ROGALA
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Świętokrzyskiej.