Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

  

Bohaterem rozwirowanego recitalu fortepianowego, jaki dzisiaj Państwu proponujemy, będzie walc. Ten taniec na ¾ od początku swego istnienia przeszedł ogromne przeobrażenia i zrobił zawrotną karierę, często tracąc swój użytkowy charakter. Jego forma jest jednak wciąż żywotna i atrakcyjna I nadal może inspirować kompozytorów do ujęcia w nowy kształt twórczych poszukiwań i oryginalnych idei. Z utworami tego gatunku wystąpi w Filharmonii Świętokrzyskiej Gabriela Szendzielorz – utalentowana pianistka, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach, w której obecnie pracuje na stanowisku profesora. Artystka dokona dzisiejszego wieczoru swoistego przeglądu walców: od Maurice’a Ravela, Bélę Bartóka, Claude’a Debusyego poprzez Arnolda Schönberga, Samuela Barbera, aż po nowe postaci tego tańca z dorobku twórców rodzimych, jak: Marek Stachowski, Ryszard Gabryś, Mariusz Dubaj, Jerzy Kornowicz czy Bogusław Schaeffer. Gros utworów usłyszymy po raz pierwszy w Kielcach, choć swoje premierowe wykonania miały już jakiś czas temu. Poznamy także kompozycje, które właśnie dzisiaj będą miały swoje prawykonania – są to Dwa walce Mariusza Dubaja: Melancholijny i Brillante.
Dzisiejszy program to jedynie część z bogatej kolekcji walców pianistki, dla której komponują i jej dedykują utwory tego gatunki wybitni kompozytorzy współcześni. Mamy wszakże nadzieję, że będą Państwo usatysfakcjonowani, zaś ta czasami ekspresyjna, czasami zmysłowa muzyka znajdzie uznanie w Państwa oczach.GABRIELA SZENDZIELORZ
Ukończyła katowicką Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w dwóch specjalnościach: teorię na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz fortepian na Wydziale Instrumentalnym, w klasie prof. Czesława Stańczyka. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w macierzystej uczelni. Laureatka Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi, brała udział także w konkursach Bachowskich w Lipsku i Saarbrücken, jak również w licznych kursach kompozytorskich i pianistycznych. Występowała w kraju i za granicą z recitalami solowymi, kameralnymi i jako solistka z orkiestrami. Wielokrotnie uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach muzyki współczesnej, jak m.in.: Warszawska Jesień, Musica Polonica Nova, Polska Muzyka Najnowsza – Festiwal Prawykonań w Katowicach, Śląskie Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach, Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich. Dokonała prawykonań utworów polskich kompozytorów współczesnych: Z. Bargielskiego, E. Bogusławskiego, W. Cienciały, A. Dziadka, R. Gabrysia, D. Jaskot, J. Kornowicza, K. Moszumańskiej-Nazar, G. Pstrokońskiej-Nawratil, P. Radko, B. Schaeffera, M. Stachowskiego, J. Zdechlikiewicz i innych. Nagrywała: archiwalnie dla Radia utwory Edwarda Bogusławskiego, Andrzeja Dziadka, Bolesława Szabelskiego, Juliusza Łuciuka; dla telewizji utwory Aleksandra Skriabina, walce XX wieku; oraz na CD – utwory Edwarda Bogusławskiego, Andrzeja Dziadka, Jacka Glenca, Walce XX wieku, a także nagrana wspólnie z Andrzejem Junkiewiczem Muzyka współczesnych kompozytorów śląskich dla 2 pianistów. Zajmuje się popularyzowaniem muzyki współczesnej, prowadząc warsztaty i kursy dla uczniów, nauczycieli i studentów. Jako juror bierze udział w konkursach pianistycznych dla dzieci. Jest autorką publikacji Utwory aleatoryczne w dydaktyce, Praktyka wykonawcza muzyki XX wieku i wielu artykułów dotyczących muzyki współczesnej.


powrót do strony głównej