W Rozmaitościach muzycznych, po dramatycznej (jak przystało na romantyzm) Uwerturze Gioacchino Rossiniego Wilhelm Tell, usłyszymy utwór skomponowany w 1931 r. przez włoskiego kompozytora pochodzenia żydowskiego – Mario Castelnuovo-Tedesco. Adresatem tego koncertu skrzypcowego noszącego tytuł I profeti jest znakomity skrzypek – Jascha Heifetz. Stąd zapewne, szczególnie w ostatniej części dzieła, wiele wirtuozowskich partii, znamionujących rozmaite trudności, jakie musi pokonać i wykazać się niezwykłymi umiejętnościami solista. Yair Kless znany w Polsce – także na kieleckiej estradzie – artysta, sam zaproponował ów Koncert do dzisiejszego programu. A znając jego zainteresowania skupiające się na fundamentalnych podstawach nauczania gry na instrumentach (od kilku lat pracuje nad nowymi opracowaniami wirtuozowskich pozycji skrzypcowych i wiedzę tę przekazuje na różnorodnych seminariach i kursach mistrzowskich), można być spokojnym o najwyższe doznania artystyczne, jakie czekają zgromadzoną w ostatni piątek marca filharmoniczną publiczność. Artyście towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Św. pod dyrekcją Adama Klocka – wybitnego dyrygenta, aktualnie dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej. Na zakończenie wieczoru w wykonaniu zespołu muzyków zabrzmi bardzo „energetyczna” VII Symfonia A-dur mistrza Beethovena, który to utwór Ryszard Wagner określił jako „apoteozę tańca”. Nazwa ta jednak raczej odnosi się do Finału – „zapamiętałego >>moto perpetuo<< zmieniających się rytmów, motywów ciągle pędzących naprzód, z rzadka zatrzymujących się jakby dla nabrania oddechu”, choć rytm stanowi podstawę wszystkich części dzieła.YAIR KLESS
Urodził się w Izraelu. Ukończył Akademię Muzyczną w Tel Awiwie w klasie prof. Israela Amidana. Studia kontynuował w Konserwatorium Królewskim w Brukseli u prof. Andre Gertlera oraz w Chapelle-Musicale Reine-Elizabeth, które ukończył z wyróżnieniem w klasie skrzypiec i muzyki kameralnej. Jego szeroki repertuar obejmuje muzykę wszystkich epok, od baroku do współczesności, zawierając również premierowe wykonania utworów. Niektóre z nich były napisane dla niego lub jemu dedykowane. Artysta z sukcesami koncertował ze swoim synem Eyalem, wykonując utwory na dwoje skrzypiec. Wykonywał najważniejsze sonaty skrzypcowe we współpracy z największymi muzykami. Jest jednym z najbardziej cenionych nauczycieli skrzypiec na świecie – profesor Akademii Muzycznej w Tel Awiwie, Kunstuniversitat w Grazu i w Royal Northern College of Music w Manchesterze. Co roku bierze udział w wielu prestiżowych festiwalach (m.in. Salzburg Summer Academy w Austrii, Bowdoin w USA), mistrzowskich kursach dyrygenckich we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Rosji, Dalekiego Wschodu, Australii i Ameryki Południowej i zasiada w jury wielu międzynarodowych konkursów skrzypcowych. Od kilku lat pracuje nad nowymi opracowaniami wirtuozowskich pozycji skrzypcowych. Ponadto gromadzi i publikuje studia od złotego wieku szkoły franko-belgijskiej i nagrywa filmy szkoleniowe poświęcone podstawom gry na skrzypcach.


ADAM KLOCEK
Wiolonczelista i dyrygent należy do grona wybitnych artystów swej generacji. Zainteresowania i zdolności dyrygenckie Adama Klocka zauważył Jerzy Maksymiuk, mianując go swoim „asystentem”. Jako dziesięciolatek zadyrygował po raz pierwszy orkiestrą warszawskiej szkoły muzycznej z Miodowej. Zaraz potem wystąpił obok mistrza Maksymiuka, dyrygując orkiestrami filharmonicznymi i studenckimi. Decydującym impulsem do zajęcia się dyrygenturą było zetknięcie młodego adepta ze sztuką dyrygencką i osobą jednego z najwybitniejszych dyrygentów XX w. - Carlosa Kleibera. W 2004 Adam Klocek wygrał konkurs na stanowisko dyrygenta-asystenta Jana Lathama Koeniga – dyrektora artystycznego Filharmonii Wrocławskiej i festiwalu Vratislavia Cantans. Od 2006 pełni rolę dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej. Powołał do życia Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Multimedia Amber Road Festiwal” oraz Letni Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski. Jest także dyrektorem artystycznym Festiwalu „Siedem Spotkań” w Brwinowie koło Warszawy. Jest autorem muzyki filmowej, kameralnej i symfonicznej. Należy do Związku Kompozytorów Polskich, wchodzi także w skład członków Polskiej Akademii Fonograficznej, przyznającej Fryderyki.

wstecz

góra