Kolejny koncert kameralny z cyklu Chopin 2010 poświęcony będzie mazurkom stanowiącym znakomity przykład podniesienia folkloru do rangi kultury wysokiej. Nie byłoby mazurków bez polskich tańców ludowych i polskiej muzyki ludowej, a obok polonezów to najbardziej „polskie” z utworów Chopina. Genialny kompozytor dokonał nie tylko zręcznej stylizacji, ale również doskonałej artystycznie sublimacji tej formy, tworząc w ten sposób nową jakość w dziedzinie muzyki.
Jednak organizacji wtorkowego koncertu przyświecała idea, by te miniaturowe dzieła ukazać na przestrzeni wieków, prześledzić różnice i podobieństwa w twórczości różnych kompozytorów. Stąd w programie usłyszymy także mazurki Karola Szymanowskiego, inspirowane muzyką Podhala, jak również kompozycje Romana Maciejewskiego, twórcy, którego większa część drogi artystycznej związana była z emigracją, a który zapamiętane rytmy i motywy ludowe przeniósł do swoich mazurków w taki sposób, by stały się przedmiotem podziwu całego świata.
Mazurki nie są specjalnie skomplikowane technicznie, jednak od pianisty „wymagają jednocześnie świeżości niemal naiwnej i dojrzałego mistrzostwa”, czego niewątpliwie będziemy świadkami podczas recitalu Jerzego Godziszewskiego – polskiego pianisty i pedagoga, znanego z wykonywania w pięknym stylu serii tych małych arcydzieł.


JERZY GODZISZEWSKI
Urodzony w Wilnie. Finalista VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, laureat specjalnej nagrody ufundowanej przez Witolda Małcużyńskiego.

Studia pianistyczne ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w klasie Ireny Kurpisz-Stefanowej oraz w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie u Stanisława Szpinalskiego i Marii Wiłkomirskiej. W latach 1960-61 doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem Arturo Benedetti-Michelangelego na kursach mistrzowskich w Arezzo. Występował w wielu krajach Europy i Kanadzie, prowadzi również aktywną działalność koncertową w Polsce. Dokonał wielu nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia oraz nagrań płytowych dla Polskich Nagrań, Wifonu, Blüthner Records i Polskiego Radia. Artysta dysponuje niezwykle bogatym repertuarem, m.in. kompletami utworów fortepianowych Maurice'a Ravela i Karola Szymanowskiego (które wykonywał w cyklach recitali na polskich estradach z okazji 100-lecia urodzin kompozytorów) oraz programy monograficzne poświęcone dziełom Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, Ferenca Liszta, Claude'a Debussy'ego, Sergiusza Prokofiewa, Béli Bartóka i Oliviera Messiaena. Uprawia kameralistykę. W 2007 uhonorowany został przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy Doktoratem Honoris Causa, a w 1998 Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za kreatywny stosunek do muzyki Karola Szymanowskiego, jest także odznaczony Złotą Odznaką Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków za całokształt działalności artystycznej. Za nagranie albumu Wszystkie dzieła fortepianowe Karola Szymanowskiego otrzymał w 1998 nagrodę miesięcznika muzycznego „ Studio” za najlepsze nagranie solowe oraz „ Fryderyka” – najwyższą nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.


góra