Koncertem tym, zaplanowanym od dawna z okazji 35-lecia pracy artystycznej Janusza Króla, pragniemy również włączyć się w uroczystości związane z beatyfikacją Wielkiego Polaka. Stosownie do okoliczności wykonana zostanie Msza B-dur zwana Terezjańską.
Skomponowana została przez Josepha Haydna jako dwunasta z kolei w jego najlepszym okresie twórczości – prawdopodobnie w 1799, pomiędzy dwoma wielkimi oratoriami: Stworzenie świata i Pory roku. Składa się z 10 części i trwa ok. 42 min. Powstanie dzieła wiązano z cesarzową Marią Teresą, żoną Franciszka I (stąd nazwa – Terezjańska). Najnowsze badania wskazują jednak na osobę Marii Józefy Hermenegildy Esterházy – wieloletniej dobrodziejki kompozytora, dla której Haydn co roku tworzył nową mszę na imieniny, dlatego nazywana bywa również „Mszą imieninową”. Msza B-dur łączy nabożne skupienie z charakterystyczną dla Haydna atmosferą niefrasobliwego muzykowania.JANUSZ KRÓL
Urodził się w 1951 na Mazurach w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1975. Po studiach podjął pracę w WSP w Kielcach, szybko awansując. Podstawą awansów były głównie efekty pracy z chórem Instytutu, który z małymi przerwami prowadzi do dziś. W 1986 przeprowadził przewód kwalifikacyjny I stopnia, a 2 lata później II stopnia. Od 1999 jest profesorem mianowanym Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada bogaty dorobek artystyczny. Uczestniczył w poważnych artystycznych projektach wykonawczych. Wykonuje utwory m. in. J. Haydna, W. A. Mozarta, C. Orffa, L. van Beethovena, A. Vivaldiego i innych. Jest organizatorem seminariów i warsztatów instrumentów dyrygenckich dla nauczycieli – dyrygentów chórów szkolnych, stałym konsultantem programu „Śpiewająca Polska”, bierze udział w pracach jury na przeglądach i konkursach chóralnych.
Trzydziestopięciolecie pracy zawodowej to przykład niestrudzonej działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej Janusza Króla, przykład twórczego, właściwego edukacyjnie i artystycznie wykorzystania potencjału artystycznego studentów. Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in. nagrodą miasta Kielce.


MAŁGORZATA RODEK
Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu solowego prof. Dariusza Paradowskiego. W latach 2002-2003 była studentką Flanders Operastudio w Gandawie. Jest laureatką wielu konkursów muzycznych, m.in. I nagrody na V Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. F. Platówny we Wrocławiu oraz I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi. Współpracuje z Capellą Bydgostiensis i Capellą Cracoviensis. Od 2004 jest solistką Warszawskiej Opery Kameralnej, gdzie kreuje główne role w operach W. A. Mozarta.


KATARZYNA KRZYŻANOWSKA
Ukończyła pod kierunkiem prof. Jadwigi Rappé Akademię Muzyczną im. F. Chopina. Występuje na licznych koncertach kameralnych i oratoryjnych. Jest solistką Warszawskiej Opery Kameralnej, w której zadebiutowała w 2008 w partiach: Isaury w Tankredzie G. Rossiniego oraz Sekstusa w Łaskawości Tytusa W. A. Mozarta.


ANNA KUCZMERA
Jest absolwentką Studium Nauczycielskiego w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach – kierunek Wychowanie Muzyczne. Ukończyła również Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Obecnie pracuje jako dyplomowany nauczyciel muzyki w kilku szkołach ogólnokształcących w Pionkach i okolicy oraz jest chórmistrzem w Szkole Muzycznej I Stopnia w Kozienicach. Zajmuje się animacją życia kulturalnego w środowisku lokalnym. W letnich miesiącach organizuje warsztaty wokalne. Jest założycielem i dyrygentem chóru „A Vista”, współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia „A Vista”, powstałego dla wspierania artystycznej działalności dzieci i młodzieży miasta Pionki z różnych szkół.


ALEKSANDER KUNACH
Jest absolwentem Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Jerzego Knetiga. Naukę kontynuował pod kierunkiem prof. Toma Krause w Escuela Superior de Musica Reina Sofia w Madrycie. Artysta specjalizuje się w wykonawstwie muzyki oratoryjno–kantatowej. Brał udział w konkursach, m.in.: w V Międzyuczelnianym Konkursie Pieśni Polskiej w Warszawie – nagroda specjalna, IV Międzynarodowym Konkursie Mozartowskim w Pradze – III nagroda i nagroda specjalna. Od 2007 jest solistą Warszawskiej Opery Kameralnej.


ARTUR JANDA
Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie w klasie śpiewu Anny Radziejewskiej oraz w klasie fortepianu prof. Kazimierza Gierżoda. Współpracuje m.in. z Warszawskim Teatrem Muzycznym „Operetka” oraz z zespołem muzyki dawnej „La Tempesta”. Jest laureatem III nagrody na konkursie wokalnym szkół średnich im. F. Platówny we Wrocławiu (2004), a także wyróżnienia na konkursie wokalnym im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków w Częstochowie (2009). Solista Warszawskiej Opery Kameralnej.


ZESPÓŁ CHÓRALNY GAUDEAMUS
Zespół chóralny Gaudeamus Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu został założony w 1965 przez Wasyla Jiżaka, obecnie kieruje nim Stiepan Datsyuk. Składa się z 40 osób – w większości ze studentów i absolwentów Uniwersytetu. Wszyscy członkowie zespołu są amatorami. W jego repertuarze, oprócz klasyki, znajdują się kompozycje inspirowane ludowymi pieśniami ukraińskimi oraz aranżacjami muzyki pop. Chór jest laureatem wielu konkursów, m.in.: muzyki sakralnej „Ad gloriam Dei” – 2002 (Pińczów – I miejsce); muzyki chóralnej – 2003 (Hajnówka – I miejsce); chórów młodzieżowych – 2004 (Rzeszów – Grand Prix); międzynarodowego festiwalu „Młodzież i muzyka w Wiedniu” – 2006 (I miejsce); XXIII międzynarodowego konkursu chóralnego Franza Schuberta – 2006 (Wiedeń – nagroda za najlepsze wykonanie programu wolnego). Zespół współpracuje od 2005 roku z Chórem UJK.


STIEPAN DATSYUK jest absolwentem Wydziału Muzyczno-Pedagogicznego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu, gdzie obecnie pełni obowiązki dziekana tego Wydziału. Swoje umiejętności uzupełniał na Wydziale Dyrygowania w Konserwatorium we Lwowie i na Uniwersytecie w Kijowie. W 1999 uhonorowano go nagrodą „Najlepszy dyrygent” na VIII Międzynarodowym festiwalu chórów studenckich „Academic Banska Bystrica – 2001”. Artysta znany jest dzięki swoim publikacjom, a także organizowaniu przedsięwzięć muzycznych.


CHÓR INSTYTUTU EDUKACJI MUZYCZNEJ UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
Od wielu lat uczestniczy w życiu kulturalnym Kielc, reprezentuje uczelnię na terenie miasta i całego kraju. Prowadzi stałą współpracę z Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej. Zespół otrzymał platynową płytę za Golgotę Świętokrzyską, diamentową za Psałterz wrześniowy i podwójną diamentową za Tu es Petrus oraz platynową za Siedem pieśni Marii. Od kilku lat współpracuje z Chórem Uniwersytetu w Drohobyczu, co zaowocowało wykonaniem Glorii A.Vivaldiego oraz Requiem d-moll W. A. Mozarta na wspólnym koncercie Chóru Instytutu i Chóru Gaudeamus. Zespół jest laureatem nagrody III stopnia Prezydenta Miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury w 2004 roku. Otrzymał także III nagrodę w 2002, wyróżnienie w 2004 oraz II nagrodę w 2007 na Łódzkim Festiwalu „Cantio Lodziensis”.
Chór przygotowała Teresa Romańska przy współpracy Moniki Kozak-Wojciechowskiej. Obie panie pracują w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK.