30 stycznia 2015, piątek, g. 19.00, sala koncertowa

DZIEŁA MISTRZÓW

KRZYSZTOF JAKOWICZ skrzypce
CHÓR PARAFII ŚW JACKA W LESZCZYNACH
TOMASZ LISZKA przygotowanie chóru
ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
ZBIGNIEW GONCERZEWICZ dyrygent
(50-lecie pracy artystycznej Zbigniewa Goncerzewicza)

W. A. MOZART Ave verum corpus KV 618
M. BRUCH I Koncert skrzypcowy g-moll op. 26
J. HAYDN Symfonia nr 93 D-dur
J. BRAHMS Wariacje na temat Haydna op. 56a

Mimo że koncert ten oznaczony jest jako abonamentowy, tzn. odbywa się jak zawsze w piątek, w programie znajdują się utwory mniej lub bardziej popularne, do wykonania których zaprosiliśmy solistę z pierwszych stron gazet, to jednak jest szczególny. Wyróżnia go bowiem świąteczny charakter ze względu na jubileusz 50-lecia pracy artystycznej naszego długoletniego pracownika – Zbigniewa Goncerzewicza. Zbigniew Goncerzewicz zapisał się w pamięci naszych melomanów jako dyrygent Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej, z którą związany jest od 1973 r. Przez pewien czas pełnił w niej również funkcję kierownika artystycznego. Jego największymi przedsięwzięciami w tym okresie było m.in. wystawienie Harnasi K. Szymanowskiego i oratorium Siedem słów Chrystusa na krzyżu J. Haydna
Pracował także jako pedagog w szkołach muzycznych Kielecczyzny. Pamiętają go członkowie chórów – zarówno kieleckich, jak i Zespołu Pieśni i Tańca na Dolnym Śląsku, Madrygalistów z Bydgoszczy, Cantorów Wrocławskich.
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Św. pod dyrekcją Jubilata wykona Dzieła Mistrzów, będą to cztery starannie wybrane utwory z muzyki, jak się dziś potocznie określa – poważnej, choć niekoniecznie należy spodziewać jedynie dostojnych dźwięków czy uroczystych fanfar. Taki bowiem Joseph Haydn uwielbiał żartować i w swych kompozycjach czasami umieszczał pewne smaczki. Ale po kolei.
Wieczór rozpocznie niebiańska, choć pełna powagi muzyka – Ave verum corpus Wolfganga Amadeusa Mozarta – hymn średniowieczny napisany na kilka miesięcy przed śmiercią kompozytora. W utworze tym zaprezentuje się – po raz pierwszy na naszej estradzie – Chór Parafii Św. Jacka w Leszczynach, prowadzony przez Tomasza Liszkę, organistę zatrudnionego w kościele Św. Jacka od 1997 roku. Zarówno Tomasz Liszka, jak i sam maestro Zbigniew Goncerzewicz nie szczędzą czasu ni sił, by przygotować zespól również do występów na profesjonalnych scenach. Chór może więc pochwalić się nie tylko nagrodami zdobytymi na festiwalach i konkursach, ale także udziałem w koncertach za granicą: na Litwie, w Słowacji i Austrii.
Następnym dziełem, które Państwu przedstawimy, będzie I Koncert skrzypcowy g-moll op. 26 Maxa Brucha (1838-1920), niemieckiego kompozytora i dyrygenta. Koncert urzeka pięknem myśli muzycznych, a poznamy go w interpretacji Krzysztofa Jakowicza. Artysta jest tak znany i lubiany, że ograniczymy się jedynie do dodania do ogromnie bogatego dossier skrzypka, iż uważany jest za „skrzypcowego prawnuka” Henryka Wieniawskiego.
Po przerwie usłyszymy Symfonię nr 93 D-dur Josepha Haydna, pierwszą z dwunastu zwanych Symoniami Londyńskimi. W części drugiej tego utworu spotkamy się z muzycznym dowcipem, o którym Kacper Miklaszewski tak pisze w komentarzu: W pewnej chwili, gdy słuchacz ma już dość tej delikatności {muzyki w części drugiej}, narracja ulega zawieszeniu, dialog to dwie nuty, potem tylko pojedyncze dźwięki. Chwila ciszy i... potężny niski dźwięk obu fagotów jednoznacznie przypomina zachowanie się, jakiego każdy chciałby uniknąć w eleganckim towarzystwie.
Na zakończenie naszego muzycznego spotkania przygotowaliśmy cieszące się wielkim powodzeniem u słuchaczy Wariacje na temat Haydna Johannesa Brahmsa.KRZYSZTOF JAKOWICZ
Wybitny polski skrzypek, był szczególnie ceniony przez Witolda Lutosławskiego, który powierzył mu polskie prawykonania wszystkich swoich utworów skrzypcowych. Ukończył z odznaczeniem studia wiolinistyczne pod kierunkiem mistrzów (Tadeusz Wroński, Josef Gingold, Eugenia Umińska, Janus Starker, Henryk Szeryng). Jest laureatem Konkursu im E. Yasey’a w Warszawie (I nagroda), Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego (III nagroda i nagroda specjalna im. H. Szerynga). Zapraszany wielokrotnie do udziału w światowych festiwalach, koncertuje ze znamienitymi orkiestrami krajowymi i zagranicznymi, był solistą na licznych tournée zagranicznych większości polskich orkiestr, występuje pod batutą wybitnych dyrygentów. Dokonuje wielu nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych dla firm polskich i zagranicznych. Od kilkunastu lat tworzy duet skrzypcowy ze swoim synem Jakubem. Współpracuje także z innymi wybitnymi artystami różnych generacji.
Otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, m.in. Fryderyka’96, nagrodę krytyków francuskich Diapason d’Or, nagrodę SPAM – Orfeusz, nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za wielokrotne wykonania muzyki współczesnej (w wielu przypadkach jemu dedykowanych). Artysta jest także laureatem licznych nagród państwowych.
Zajmuje się również kameralistyką. Uczestniczy w pracach jury prestiżowych konkursów skrzypcowych, jak: Konkurs im. Niccolò Paganiniego w Genui, im. Tadeusza Wrońskiego w Warszawie, im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, im. Carla Nielsena w Odense, im. K. Szymanowskiego w Łodzi. Jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz visiting propfesor w Soai University w Osace. Gra na skrzypcach włoskich podarowanych mu przez jego mistrza, prof. Tadeusza WrońskiegoZBIGNIEW GONCERZEWICZ
Dyrygent, urodził się 25 XII 1944 w Poznaniu. W rodzinnym mieście ukończył Wyższą Szkołę Muzyczną na dwóch wydziałach (kompozycja i dyrygentura). Jeszcze w czasie studiów w 1965 prowadził założoną przez siebie Studencką Orkiestrę Kameralną. Asystenturę dyrygencką odbył w Capelli Bydgostiensis i w Filharmonii Wrocławskiej. Samodzielną pracę artystyczną rozpoczął w Wałbrzyskiej Orkiestrze Symfonicznej, będąc jej dyrektorem artystycznym i dyrygentem. Od 1973 związany był z Kielecką Filharmonią, od początku pełniąc w niej funkcję II dyrygenta, czasowo również funkcję kierownika artystycznego. Uczestnik konkursów dyrygenckich w Budapeszcie i Katowicach, koncertował w najważniejszych ośrodkach muzycznych w kraju oraz za granicą. W latach 80. współpracował z Teatrem Wielkim w Łodzi.
Od początku swej działalności artystycznej miał kontakt z chórami: Zespołu Pieśni i Tańca na Dolnym Śląsku, Madrygalistów z Bydgoszczy, Cantorów Wrocławskich. Wspólnie z połączonymi chórami Szkoły Muzycznej i Kieleckim Chórem Młodzieżowym Szkół Muzycznych oraz WSP w Kielcach zrealizował wystawienie Harnasi K. Szymanowskiego i oratorium Siedem słów Chrystusa na krzyżu J. Haydna. Ta ostatnia kompozycja została nagrana z Orkiestrą Filharmonii Kieleckiej przez Telewizję Krakowską. Dokonał również nagrań muzyki rozrywkowej dla Telewizji Łódzkiej (program pt.: A może by tak raz inaczej).
Równocześnie z działalnością artystyczną zajmował się pracą pedagogiczną, kolejno w szkołach muzycznych: Torunia, Wrocławia, Wałbrzycha, a także Kielc.


CHÓR PARAFIALNY PRZY PARAFII ŚW. JACKA W LESZCZYNACH
Zespół powstał w 2001 z inicjatywy ks. Tadeusza Wojtasińskiego i organisty Tomasza Liszki. Jest kontynuatorem działającego w okresie międzywojennym chóru założonego przez Jana Pieniążka, a później prowadzonego przez Jana Rejnowicza i Feliksa Okulskiego. Początkowo chór wykonywał utwory w układzie trzygłosowym, jednak dzięki pracy zarówno chórzystów i organisty, jak i Zbigniewa Goncerzewicza, rozwijał się intensywnie warsztatowo, poszerzając swój repertuar o utwory wykonywane w układzie czterogłosowym. Obecnie chór liczy blisko 40 osób. W repertuarze ma ponad 200 utworów religijnych, patriotycznych i regionalnych. W 2004 został wyróżniony w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, w 2005 uzyskał wyróżnienie w Konkursie Pieśni Maryjnej, w 2007 w tymże konkursie zdobył III miejsce, a w 2009 został nagrodzony III miejscem w V Festiwalu Pieśni Wielkopostnej. Zespół występował m.in. w Licheniu, Piekarach Śląskich, Kalwarii Pacławskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Zakopanem, a także w Wilnie i w Trokach (2013), zaś w ubiegłym roku na zaproszenie Polonii Austriackiej – w centralnych uroczystościach Święta Konstytucji 3 Maja na Kahlenbergu i w Kościele Polskim Św. Krzyża na Renwegu w Wiedniu, biorąc udział w części liturgicznej oraz w koncercie z utworami patriotycznymi kościelnymi i regionalnymi.
Chór leszczyński to nie tylko próby i występy - to także wielka chóralna rodzina, na którą można liczyć w chwilach smutku i radości.


powrót do strony głównej