Muzyka, taniec, śpiew oraz słowo – oto główne środki wyrazu artystycznego, którymi posługuje się Zespół, prezentując pełne barw widowiska i koncerty na estradach zarówno Polski, jak i świata. Stąd każdy ich występ cieszy się zasłużonym powodzeniem, a widzowie cenią artystów za profesjonalizm i elegancję. Za swoje główne zadanie Zespół uważa popularyzację tradycji narodowej i chwałę oręża polskiego. W jego repertuarze znajdują się pieśni patriotyczne, historyczne, religijne, a także nowe utwory z gatunku pop. Z RZAWP współpracowali wybitni artyści, m.in.: Bernard Ładysz, Andrzej Hiolski, Czesław Niemen, Ludwik Sempoliński.
W koncercie wezmą udział również laureaci organizowanego przez Urząd Wojewódzki w Kielcach Wojewódzkiego Konkursu Patriotycznego Wolność znaczy Ojczyzna, który odbył się wiosną tego roku.
Wszystkich zainteresowanych koncertem zapraszamy po odbiór zaproszeń do kasy Filharmonii.REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY WOJSKA POLSKIEGO
Swoją działalnością Zespół od ponad sześćdziesięciu lat ukazuje bogactwo kultury narodowej oraz innych państw cudzoziemskich. Upowszechnia ją w środowisku wojskowym i cywilnym – w kraju oraz poza jego granicami. Działa z wielkim rozmachem, stale poszerzając repertuar. Jako instytucja wojskowa za swoje podstawowe zadanie uznaje koncerty poświęcone historii i tradycjom oręża polskiego. Niewiele bowiem krajów ma tak bogatą, jak Polska, historię walk orężnych oraz tradycję barw, broni i rynsztunku. Oprócz dawnych pieśni wojennych i wojskowych w programach znajdują miejsce nowe utwory, także z gatunku muzyki pop. Uznanie dla artystów wielokrotnie wyrażali wielcy tego świata – prezydenci, premierzy, koronowane głowy.
Zespół oraz jego poszczególnych członków wielokrotnie honorowano najwyższymi odznaczeniami państwowymi za wkład do kultury narodowej, za zasługi dla obronności, za krzewienie patriotyzmu.
Obecnie Zespół liczy ponad stu artystów – solistów-wokalistów, chór męski, balet, orkiestrę koncertową i orkiestrę symfoniczną składającą się z muzyków symfonicznych, rozrywkowych oraz kameralistów.
Zespół posiada jeszcze inne, prawdziwe bogactwo – ponad 1000 kostiumów i rekwizytów będących wiernymi kopiami autentyków. Ich barwność i efektowność w wielkim stopniu wpływają na wyjątkową urodę spektakli.

powrót do strony głównej