DYPLOM 2012 oraz IMPRESJE
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych

12 kwietnia 2012, czwartek, g. 18.30, foyer

fot. A. Rębosz i P. Surmapowrót